PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Szkolenia

» Start » Szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PARP Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. Kompetencji” realizowany przez Polską Izbę Turystyki w ramach sektora turystyki oraz formularze rekrutacyjne