PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Szkolenia

» Start » Szkolenia
 
 
Kompetencje dla sektorów - oferta szkoleń PARP dla przedsiębiorców

OFERTA DOFINANSOWYWANYCH USŁUG ROZWOJOWYCH DLA TWOJEJ FIRMY

Jeżeli:

 • jesteś mikro, małym i średnim przedsiębiorcą,
 • działasz w sektorze turystycznym lub hotelarskim i Twoja główna działalność jest zakwalifikowana do: 

  PKD N.79 - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, 

  PKD: I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • Ty lub Twoi pracownicy chcecie zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi klienta Twojej firmy w świetle ustawy o usługach turystycznych i przepisów związanych z ochroną danych osobowych - RODO,
 • potrzebujesz doradztwa w zakresie wdrożenia w Twojej firmie dokumentacji zgodnej z przepisami RODO,

zapoznaj się z ofertą PARP. Oferujemy Ci szkolenia i doradztwo dostosowane do Twoich potrzeb:

 • Szkolenia w zakresie obsługi klienta w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych,
 • Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • Doradztwo dotyczące prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie,
 • Szczegółowa tematyka szkoleń dostosowane do Twoich potrzeb w ramach w/w tematów,
 • Wysoka jakość szkoleń i doradztwa zapewnione przez firmy szkoleniowe i doradcze certyfikowane w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Ty decydujesz, którą firmę szkoleniową lub doradczą wybierasz z bazy BUR,
 • Refundacja 80% kosztów szkoleń i doradztwa,
 • Prosty sposób refundacji - przedstawisz tylko ksero faktury za szkolenie/doradztwo i wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający zapłacenie faktury oraz ocenisz wykonaną usługę; my na tej podstawie dokonamy zwrotu (przelewem) 80% kosztów w ciągu 10 dni roboczych,
 • Procedury biurokratyczne ograniczymy do minimum - pomożemy wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty.

Dokumenty wymagane do udziału w projekcie są dostępne na stronie www.kompetencjewturystyce.pl

 

 

Zajrzyj na stronę PARP : 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.