PIT - Polska Izba Turystyki

 RODO

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Obowiązek informacyjny - rekrutacja

» Start » RODO » Obowiązek informacyjny - rekrutacja

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem państwa danych jest Polska Izba Turystyki z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 9/15/29, 00-626 Warszawa.
   
 2. Polska Izba Turystyki powołała Inspektora Ochrony Danych. Został nim Marek Pióro CISA, CISM, CRGEIT, CRISC, CDPSE. Można kontaktować się nim pisząc na adres e-mail: daneosobowe@pit.org.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym w celu prowadzonej aktualnie rekrutacji. Podanie danych jest wymagane do złożenia aplikacji, bez ich podania aplikacja nie zostanie rozpatrzona.
   
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  a) niezbędność do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  b) udzielona zgoda,
  c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
   
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) procesorom w związku ze zleconymi przez Polską Izbę Turystyki działaniami realizowanymi w imieniu Polskiej Izby Turystyki,
  b) firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   
 7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to:
  a) 12 miesięcy– jeśli zostanie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje,
  b) do 10 lat – jeśli doszło do zawarcia stosownej umowy (np. umowa o pracę),
  c) 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji – jeśli nie doszło do zawarcia stosownej umowy i nie została udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje.
   
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) sprostowania danych,
  c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  f) przeniesienia Państwa danych osobowych.
   
 9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Polską Izbę Turystyki, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
 11. Polska Izba Turystyki nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
   
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do sekretariatu Polskiej Izby Turystyki na skrzynkę daneosobowe@pit.org.pl.