PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Travelife

» Start » Travelife

Touroperatorzy i biura podróży odgrywają kluczową rolę w branży turystycznej. Jako pośrednicy pomiędzy turystami oraz dostawcami usług i produktów turystycznych, mają możliwość wpływania na wybory konsumentów, praktyki dostawców i rozwój destynacji. Dzięki tej wyjątkowej pozycji w sektorze turystyki mogą wnieść istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz w promowanie społecznych standardów i ochrony praw człowieka w destynacjach, w których są obecni w związku z prowadzona działalnością.

 

Coraz więcej touroperatorów i firm turystycznych na świecie uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, nie tylko dlatego, że konsumenci oczekują tego od nich, ale także dlatego, że są świadomi, że ochrona środowiska i zrównoważony rozwój destynacji są niezbędne dla rozwoju przemysłu turystycznego w długoterminowej perspektywie.

Polska Izba Turystyki oraz stowarzyszenia touroperatorów i biur podróży z Chorwacji UHPA, Grecji HATTA, i Litwy ALTA w ramach wspólnego projektu "Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR TOUR)", współfinansowanego przez Komisję Europejską, podjęły się przystosowania do krajowych warunków, norm i kryteriów CSR oraz materiałów szkoleniowych uznanego w branży turystycznej Systemu Zrównoważonego Zarządzania Travelife dla touroperatorów i biur podróży oraz wprowadzenia go do programów nauczania instytucji edukacyjnych, szkolących kadry dla branży turystycznej.

Aby dowiedzieć się więcej o systemie Travelife i korzyściach z certyfikacji, zapoznaj się z informacjami i/lub zarejestruj się na www.travelife.info/pl - strona dostępna w języku polskim.