PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Linie lotnicze IATA jednostronnie zmieniają zasady współpracy z agentami
09.11.2018

Linie lotnicze zrzeszone w IATA jednostronnie decydują się na zlikwidowanie procesu konsultacji lokalnych biur podróży i podważają program mediacji między liniami lotniczymi i agentami IATA przeprowadziła w dniach 30-31 pażdziernika w Genewie 41. PAConf-Passenger Agency Conference, na której zapadają decyzje w kwestii zasad Programu Agencji Pasażerskich, w ramach którego akredytowani agenci IATA mogą sprzedawać bilety lotnicze oraz raportować i rozliczać swoją sprzedaż. Pomimo silnej opozycji ze strony społeczności agencyjnej, Konferencja jednostronnie przyjęła dwie zasadnicze zmiany w przepisach, które znacząco osłabiają (i) konsultacje agentów dotyczące kryteriów akredytacji oraz (ii) zdolność pośredników do poszukiwania mediacji od niezależnego mediatora.

(i) Aby uzyskać akredytację, agenci muszą spełniać kryteria finansowe (lokalne kryteria finansowe lub LFC) ustalane wspólnie przez linie lotnicze i agentów w ramach tzw. Wspólnej Rady Programów Agencji (APJC) na poziomie krajowym lub regionalnym w celu odzwierciedlenia potrzeb rynkowych. Nowe zasady umożliwią stronom trzecim dokonanie przeglądu LFC, jeżeli IATA uzna je za "niewystarczające” i przedstawi zalecenia APJC. Zasadniczo oznacza to, że zdolność agentów do określania LFC jest poważnie ograniczona i czyni APJC nieistotnym.

(ii) Agenci mogą wnieść o przegląd decyzji dotyczącej IATA, która wpływa na ich działalność, udając się do niezależnego mediatora, zwanego komisarzem biura podróży (TAC). Wszelkie zmiany w programie TAC muszą być omówione i uzgodnione przez linie lotnicze i agentów wspólnie w ramach tzw. Globalnej Wspólnej Rady ds. Programów Pasażerskich (PAPGJC). Pomimo silnego sprzeciwu ze strony agentów i braku poszanowania własnych zasad, Konferencja jednostronnie przyjęła zmiany w programie TAC, co znacznie ogranicza zdolność agentów do poszukiwania niezależnej mediacji.

Agenci kilkakrotnie zgłaszali swoje obawy przed głosowaniem na Konferencji. Zapewniano, że ich obawy zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę. Niemniej jednak zmiany zostały przyjęte jednostronnie przez linie lotnicze będące członkami IATA na zamkniętej sesji.

„To policzek wymierzony wszystkim agentom IATA i społeczności agentów na całym świecie" - komentuje Michel de Blust, Sekretarz Generalny ECTAA. Dodaje, że „nie jest to podejście oparte na współpracy” i podkreśla zakłócenia w przepisach IATA dotyczących dystrybucji biletów lotniczych ze szkodą dla agentów. „Jeśli podejście oparte na współpracy nie jest możliwe, będziemy musieli znaleźć inny sposób " – dodaje.

 

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) to stowarzyszenie zrzeszające samorządy gospodarcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, reprezentująca ok. 70 tys. agentów turystycznych i organizatorów turystyki. ECTAA reprezentuje interesy stowarzyszeń agentów i touroperatorów 26 krajów członkowskich UE. Jedynym przedstawicielstwem ECTAA w Polsce jest Polska Izba Turystyki.