PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Stanowisko Polskiej Izby Turystyki wobec raportu BIG InfoMonitor
04.07.2018

Cieszy fakt, że informację prasową wydaną przez BIG InfoMonitor i poświęconą zadłużeniu biur podróży rozpoczyna przypomnienie, że rynek turystyczny jest jednym z najlepiej chronionych sektorów usług. Niezależnie od przytaczanych danych, należy pamiętać, że w ostatnich latach rośnie on dynamicznie, podobnie jak liczba turystów. Oznacza to, że zwiększa się także zaufanie turystów do biur podróży, na co wskazuje również trend zakupowy w okresie wczesnej rezerwacji.

Polska Izba Turystyki stoi na stanowisku, że na podane dane należy spojrzeć z punktu widzenia całej gospodarki. W ciągu ostatnich pięciu lat można zauważyć znaczną poprawę stabilności i kondycji finansowej branży zagranicznej turystyki wyjazdowej. Od kilku lat następuje konsolidacja rynku usług turystycznych (czterech największych organizatorów zajmuje ponad dwie trzecie tego rynku), rosną przychody firm, kapitały własne – wszystko to wskazuje na stabilność finansową. Jeśli przyjrzeć się przychodom największych biur, okaże się, że wymieniona w informacji kwota zadłużenia 16,1 mln zł to ułamek (mniej niż 0,25%) obrotów kilkudziesięciu największych biur i jest nieproporcjonalnie mniejsza niż w większości innych branż. W porównaniu z innymi sektorami usług i handlu, bankructwa wśród biur podróży zdarzają się bardzo rzadko, chociaż z racji specyfiki tej gałęzi usług, rzeczywiście odbijają się dużym echem w mediach.

Należy także podkreślić, że raport obejmuje swym zasięgiem nie tylko organizatorów turystyki, ale także agentów i pośredników turystycznych, nie powinno się zatem zadłużenia utożsamiać tylko z jedną grupą podmiotów turystycznych. Z punktu widzenia klienta, najważniejsza jest stabilność i pewność organizatora, a ci trzymają się dobrze. Gdyby jednak miało dojść do niewypłacalności, wtedy prawa konsumenta są zabezpieczone przez instrumenty finansowe, które muszą zapewnić przedsiębiorcy w postaci najbardziej popularnych gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych, ubezpieczeń na rzecz klienta czy – w przypadku przedsiębiorców organizujących wyłącznie imprezy krajowe – środki z rachunku powierniczego.

Gdy wypłata z tych zabezpieczeń będzie niewystarczająca, uruchomione zostaną środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którego powołanie Polska Izba Turystyki zabiegała od lat. Z dniem 1 lipca ta ochrona jeszcze uległa wzmocnieniu. W świetle nowej ustawy zabezpieczenia dotyczą zarówno organizatorów turystyki i podmiotów zajmujących się organizacją i sprzedażą imprez turystycznych, ale także agentów – jeśli wejdą oni w rolę przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, również będą musieli mieć zabezpieczenie na wypadek swojej niewypłacalności.

Tak więc klienci organizatorów turystyki na terenie Polski i całej Unii Europejskiej są chronieni prawem przed bankructwem biura podróży. Jest to wyjątkowe na rynku usługowym zabezpieczenie, które każe przedsiębiorcy finansować pokrycie ewentualnych roszczeń klienta w razie ogłoszenia przez biuro upadłości.

W ciągu ostatnich lat zrobiono wiele dla zabezpieczenia praw klientów oraz wzmocnienia branży turystycznej, w czym Polska Izba Turystyki uczestniczyła na bieżąco. Wciąż jeszcze – naszym zdaniem – do rozwiązania pozostaje kwestia uregulowania systemu zabezpieczeń finansowych i uproszczenia biurokratycznych wymogów stawianych przed organizatorami, które często generują niepotrzebne koszty, o co PIT występował od początku funkcjonowania TFG. Usprawnienie systemu zabezpieczeń pozwoliłoby zatem obniżyć koszty, poprawić sytuację finansową biur i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo branży, co z pewnością znalazłoby odzwierciedlenie w kolejnych raportach.

***
Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestopięcioletnie działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.
Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.
Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) to stowarzyszenie zrzeszające samorządy gospodarcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których zrzeszeni są agenci turystyczni i organizatorzy turystyki. Organizacja założona została w 1961 roku w Bad Kreuznach w Niemczech przez sześć organizacji założycielskich. Obecnie ECTAA reprezentuje interesy stowarzyszeń agentów i touroperatorów 26 krajów członkowskich UE. Jedynym przedstawicielstwem ECTAA w Polsce jest Polska Izba Turystyki.