PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Polskie biura podróży w coraz lepszej kondycji
24.04.2017

W ciągu ostatnich pięciu lat można zauważyć znaczną poprawę stabilności i kondycji finansowej branży zagranicznej turystyki wyjazdowej. Wnioski te przedstawiono podczas prezentacji zorganizowanej przez portal Turystyka.rp.pl na targach Lato 2017. W konferencji brali udział przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki.

Zasadniczą częścią konferencji pt. " Lato 2017 – Czy turystyka wyjazdowa sięgnie po kolejny rekord?” zorganizowana przez portal Turystyka.rp.pl była prezentacja Andrzeja Betleja z firmy TravelData, poświęcona kondycji turystycznej branży wyjazdowej oraz perspektywom tego rynku.

Już na wstępie autor stwierdził, że rok 2017 powinien być dla polskich organizatorów turystyki wyjazdowej bardzo dobry. Mimo wielu niesprzyjających okoliczności, biura radzą sobie coraz lepiej, a obecnie branża jest w apogeum korzystnych warunków dla biznesowej koniunktury. U podstaw dobrych warunków działalności jest maksymalna dynamika realnych dochodów domowych.

Podsumowując wyniki branży w 2016, Andrzej Betlej stwierdził, że dla turystyki był to rok dwóch prędkości. Pierwsze półrocze charakteryzowało się niższą sprzedażą, mimo że sytuacja dochodowa domowych gospodarstw była stosunkowo dobra. Jednak drugie półrocze było zdecydowanie lepsze, po części spowodowało to działanie programu 500+, który przeznaczony został na zaspokajanie potrzeb, nakręcił konsumpcję i spowodował pobudzenie w turystyce.

W turystyce wyjazdowej przychody z imprez turystycznych wzrosły o 5,4% i wyniosły 5 183,4 mln zł. Liczba klientów wzrosła do 1 999 tys. (wzrost o 1,5%), zysk netto wyniósł 147,7 mln zł (o 28% więcej), zaś fundusze własne - 530,6 mln (18,4% wzrost).

Większość biur podlegających ocenie ratingowej TravelData odnotowało pozytywne wyniki w 2016 roku, a znaczna część poprawiła swoją ocenę i prognozy na przyszłość. W pierwszej dziesiątce zaklasyfikowanej według wysokości przychodów znalazło się aż osiem biur zrzeszonych w PIT: Itaka, Rainbow, Grecos Holiday, Wezyr Holidays, Neckermann, Grupa Almatur, Logos Tour i Ecco Holiday.

Branża turystyki wyjazdowej w 2016 roku zanotowała bardzo dobrą średnią przychodów z imprez turystycznych, na poziomie 2,3%. Średnia rentowność netto wynosiła 2,5% co też jest dobrym wynikiem, zważywszy na niskie marże w tym biznesie. Poprawiła się również średnia relacja funduszy własnych do przychodów z turystyki wynosząca 9,6%. Zsumowane kapitały własne 30 wiodących touroperatorów oszacowano na 530,6 mln zł. Zysk netto przypadający na jednego klienta wynosił średnio 73,9 zł.

Andrzej Betlej dobrze ocenił perspektywy stabilności branży, głównie ze względu na to, że jej liderzy stabilizują generalną sytuację finansową, wspierają koniunkturę poprzez systematyczną poprawę relacji ceny do jakości produktów i są jedyną siłą zdolną konkurować z nowymi formami biznesowej ekspansji tanich linii. Podsumowując, stwierdził, że o ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, rok 2017 powinien być absolutnie rekordowy dla organizatorów i agentów turystycznych.