PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Koniec problemów z płacą dla kierowców jadących przez Niemcy?
27.07.2015

Niemcy zmodyfikują zasady stosowania przepisów dotyczących płacy minimalnej tak, aby zlikwidować nierównowagę konkurencyjną oraz ograniczenia w świadczeniu usług turystycznych. Przyczyniły się do tego m.in. działania Polskiej Izby Turystyki, która zabiegała o tę zmianę za pośrednictwem Europejskiego Stowarzyszenia Touroperatorów i Agentów Turystycznych ECTAA.

Dla przedsiębiorców turystycznych, którzy realizują imprezy turystyczne na terenie Niemiec w ramach tranzytu, niemieckie prawodawstwo jest niesprzyjające. Nakłada bowiem obowiązek przestrzegania ustawy o płacy minimalnej, nawet w przypadku gdy biuro podróży nie zatrudnia niemieckich kierowców. W efekcie, organizatorzy turystyki, którzy korzystają z tranzytu przez Niemcy, muszą ponosić dodatkowe koszty, co obniża ich konkurencyjność.

Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie, z korzyścią dla przedsiębiorców. W wyniku inicjatywy m.in. Polskiej Izby Turystyki i ECTAA Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom odnośnie do stosowania ustawy o płacy minimalnej do firm działających w branży transportowej. Choć KE w pełni popierała wprowadzenie samej płacy minimalnej, uznała, że stosowanie jej w transporcie odbywającym się na terenie Niemiec skutkuje wprowadzaniem barier administracyjnych i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego rynku na terenie Wspólnoty. Stwierdzono również, że obecny sposób stosowania zapisów ustawy powoduje, iż ograniczana jest wolność świadczenia usług.

W związku z tym niemiecki rząd zamierza zawiesić stosowanie ustawy o płacy minimalnej wobec firm, które realizują na terenie Niemiec usługi transportowe w ramach tranzytu. 20 lipca Niemcy poinformowały o tym Komisję Europejską.

Informacja pochodzi ze źródeł dyplomatycznych i została przekazana Polskiej Izbie Turystyki przez ECTAA. Polska Izba Turystyki intensywnie zabiegała o przeprowadzenie tych zmian. Prezes PIT Paweł Niewiadomski wielokrotnie wypowiadał się na ten temat podczas posiedzeń ECTAA i innych spotkań na gruncie polskim oraz unijnym.

O tym, kiedy dokładnie zaczną obowiązywać nowe przepisy poinformujemy gdy tylko znane będą dalsze szczegóły i terminy legislacyjne.