PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Dla mediów

» Start » Dla mediów

Biura podróży jednak istotne, Polska Izba Turystyki protestuje
06.08.2012

Niefortunna wypowiedź Premiera Donalda Tuska, odnosząca się do branży turystycznej, wywołała oburzenie w środowisku. Podczas konferencji prasowej 27 lipca skomentował on sytuację w branży turystycznej, odnosząc się do bankructw niektórych działających w niej podmiotów. Powiedział wtedy m.in.:

„Powiem brutalnie: ja się dużo bardziej przejmuję losem turystów niż biur turystycznych. Biura turystyczne same w sobie to nie jest branża, od losu której zależy polska gospodarka czy losy polskiego podatnika.”

Polska Izba Turystyki, w imieniu tysięcy przedsiębiorców działających w branży oraz osób w niej zatrudnionych, wysłała do Premiera list /w załączeniu/, wyrażający protest wobec deprecjonowania wkładu turystyki i biur podróży w rozwój polskiej gospodarki. Wyjaśniając szefowi Rządu RP wiodącą rolę tego sektora oraz jego dynamiczny rozwój, PIT pragnie podkreślić korzyści dla budżetu Państwa płynące dzięki działalności przedsiębiorstw turystycznych, a także rolę w tworzeniu miejsc pracy.

Prognozy mówią, że w 2022r. turystyka wygeneruje 10% PKB i wytworzy aż 328 milionów miejsc pracy. Te dane plasują turystykę na trzecim miejscu wśród największych dziedzin gospodarki. Takie gałęzie, jak przemysł motoryzacyjny czy kopalnie dają odpowiednio po 8% PKB. Turystyka globalnie generuje 10 bilionów dolarów obrotu.

Biura turystyczne to nie tylko tych kilka firm, które upadło w tym sezonie. To również tysiące innych przedsiębiorstw, a także: agentów turystycznych, pilotów i przewodników, rezydentów i innych specjalistów, znajdujących zatrudnienie dzięki aktywności polskich biur turystycznych. Premier Donald Tusk nie ma racji mówiąc, że polska gospodarka nie zależy od biur turystycznych – tworzą one bowiem jedną z dziedzin gospodarki, które jako jedna z nielicznych rozwija się dynamicznie w dobie kryzysu.

Biura turystyczne to nie tylko firmy zajmujące się masową turystyką zagraniczną, ale również organizatorzy turystyki krajowej, młodzieżowej, biznesowej, pielgrzymkowej oraz tysiące agentów. Mówiąc o biurach turystycznych Premier Donald Tusk zwrócił się również i do nich. Ogromny wkład turystyki przyjazdowej w budżet Państwa Polskiego jest bezsporny. W ostatnich 5 latach wpływy do budżetu Państwa z tego tytułu wyniosły około 25-28 mld dolarów. Nie byłoby to możliwe, gdyby zabrakło konkretnego, skierowanego do cudzoziemców produktu, tworzonego nakładem pracy polskich przedsiębiorców turystyki przyjazdowej, działających bardzo często w niesprzyjających determinantach prawnych, nie znajdując wsparcia ani uznania ze strony Rządu.

Polska Izba Turystyki uważa, że Premier RP powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak znaczącą rolę w polskiej gospodarce odgrywają biura turystyczne, a także zwrócić szczególną uwagę na gałąź gospodarki, która w dobie kryzysu może zająć jedno z czołowych miejsc w polskim PKB. Bezpieczeństwo turystów leży na sercu nie tylko szefowi Rządu. Jest ono przedmiotem starań wszystkich rzetelnych firm turystycznych oraz ich pracowników, w tym członków Polskiej Izby Turystyki. Podobnie jak Premierowi zależy im na stworzeniu dobrego systemu kontroli touroperatorów oraz zabezpieczenia pieniędzy wpłacanych przez klientów.

Pozdrawiam,
Paweł Niewiadomski
Prezes
Polskiej Izby Turystyki