PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Europa się otwiera? Wskazówki poznamy już 13.05.2020 r.
10.05.2020

Komisja Europejska (European Commission/Komisja Europejska w Polsce) wyda 13.05.2020 r. wskazówki dla krajów członkowskich w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego w sektorze turystyki (zakwaterowanie, restauracje), w transporcie, a także w kwestii otwierania granic. Monitorujemy te kwestie w ramach prac w ECTAA (Europejskiego Związku Narodowych Organizacji Biur Podróży).