PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Odmrażanie sektora turystycznego w Tunezji od 24 maja
11.05.2020

Tunezyjski Urząd ds. Turystyki przekazał informację o przebiegu epidemii COVID-19 w Tunezji. Wszystko wskazuje na to, że kraj ten panuje nad sytuacją, a liczba dziennych przypadków zakażenia wirusem spadła do minimum. Odmrażanie gospodarki rozpoczęło się 4 maja, turystyka ma znaleźć się w drugim etapie, który zaplanowany jest na 24 maja. Więcej informacji w informacji prasowej poniżej.

Tunezja: Obecnie liczba ozdrowieńców przewyższa liczbę zakażonych.

Według najnowszych, oficjalnych danych tunezyjskie Ministerstwo Zdrowia w dniu 6 maja br. potwierdziło tylko trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Na tym etapie liczba osób zarażonych Covid-19 wynosi zaledwie 1025 dla populacji liczącej 11 milionów tj. 87 przypadków na 1 milion mieszkańców, co czyni z Tunezji jeden z najmniej zainfekowanych krajów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Tunezja odnotowała aż 591 ozdrowieńców przy zaledwie 43 zgonach związanych z Covid-19,. Ilość osób, które pokonały chorobę znacznie przewyższa licz- bę osób wciąż zarażonych (około 390). Ponadto tylko 18 pacjentów pozostaje na oddziałach inten- sywnej terapii, a 37 jest hospitalizowanych i leczonych w specjalnych centrach medycznych dedy- kowanych pacjentom z Covid-19. Pozostała część nie wymaga leczenia w środowisku szpitalnym.

Tunezja szczyci się również faktem, iż w pięciu gubernatorstwach wszyscy pacjenci zarażeni wirusem zostali całkowicie wyleczeni. Bez wątpienia sukces ten to zasługa nowoczesnych i szybko reagujących na problem struk- tur medycznych. Trzeba również przyznać, iż obywatele Tunezji okazali się bardzo odpowiedzialni przestrzegając dystansu społecznego, a także zaleceń odnośnie higieny. Po wykryciu zaledwie pierwszych 30 przypadków wprowadzono środki profilaktyczne, które zapobiegły gwałtownemu wzrostowi zakażeń, jak zamkniecie granic czy obligatoryjna kwarantanna wprowadzona od końca marca 2020 dla wszystkich powracających do Tunezji. Każdy powracający do kraju umieszczany jest obowiązkowo na okres 2 tygodni w specjalnie przystosowanych ośrodkach, stworzonych i utrzymywanych całkowicie przez państwo tunezyjskie. Pozwoliło to ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa od osób z zewnątrz. Dodatkowo, w przypadku pozytywnego testu, osoby mające kontakt z zarażonym lub też środowiskiem w którym przebywał, zostają poddane badaniom na obecność wirusa.

Wszystkie podjęte kroki pozwoliły władzom Tunezji lepiej kontrolować rozprzestrzenianie się epidemii i szybko planować wznowienie szeregu działań gospodarczych. Odmrażane poszczególnych sektorów rozpoczęło się 4 maja. Odmrażanie sektora turystycznego rozpocznie się w kolejnym etapie, czyli od 24 maja br. W tym celu Ministerstwo Turystyki i Rzemiosła Tunezji opracowało wstępną wersję protokołu sanitarnego dla sektora turystycznego, który zostanie następnie omówiony z przedstawicielami branży (hotele, biura podróży, przewodnicy turystyczni oraz inne zawody związane z turystyką).

Wspomniany protokół określa wszystkie zasady i wytyczne, które należy wprowadzić w życie po- cząwszy od przylotu klienta na lotnisko, transferu, zakwaterowania w hotelu, jak i potem całego pobytu. Zbiór tych zaleceń będzie dodatkiem do istniejących już od dziesięcioleci w Tunezji norm higieny (HACCP, ISO 22000) mających na celu dbanie o jakość hoteli, jak również gwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa klientom, ale także pracownikom.

Ahmed MEDDEB 
Dyrektor Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki w Warszawie