PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Jak postępować ze złożonymi i nowymi wnioskami do PFR?
08.05.2020

Polska Izba Turystyki opracowała krótką procedurę postępowania przy składaniu wniosków do PFR przez przedsiębiorców rozliczających się w procedurze VAT-marża lub rozliczających się w systemie mieszanym (VAT-marża i na zasadach ogólnych). Podstawą opracowanej procedury były odpowiedzi na pytania PIT udzielone przez PFR wczoraj. Procedura zyskała wstępną akceptację PFR.

1. System został naprawiony w zakresie składania deklaracji przez m.in. przedsiębiorców rozliczających się w systemie VAT-marża. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo. Jeśli wystąpią problemy po stronie banków - proszę o ich zgłaszanie (nazwa banku, przyczyna odrzucenia wniosku, a nie różnice/inne błędy).

2. System został naprawiony w zakresie błędu informatycznego nierozpoznającego nadpłaty w ZUS. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo.

3. Procedura postępowania w przypadku błędów w złożonych już wnioskach:

a) jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu. Liczba składanych nowych wniosków jest nieograniczona (do momentu przyznania wnioskowanej sumy subwencji lub przyznania jej w kwocie mniejszej).

b) jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę).

c) jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce, nie wcześniej niż 11.05.2020 r. Dokładna data będzie przekazana przez PFR. Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy. Należy je złożyć w tym samym banku.

4. Nowe wnioski powinny być składane z uwzględnieniem następujących wytycznych:

a) złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej w oparciu o oświadczenie (rozumiane jako wpisanie wartości przychodu ze sprzedaży w odpowiednie pola wniosku a nie wypełnienie dodatkowego formularza/wniosku/dokumentu), z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Oświadczenie to dotyczy zarówno wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, jak i przychodów ze sprzedaży do ustalenia spadku obrotów,

b) warto przypomnieć, że oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej,

c) wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR w okresie późniejszym.

5. Zwracamy uwagę, że system weryfikuje dane w dwóch obszarach, tj. niezgodności z rejestrami publicznymi oraz niezgodności z rejestrami publicznymi, które powodują odrzucenie wniosku lub przyznanie subwencji w mniejszej, niż wnioskowana kwota. Odrzucenia wniosku nie powoduje np. wprowadzenie błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W decyzji o odrzuceniu wniosku istnieje informacja co jest tego przyczyną. W pierwszej kolejności należy więc skorygować tę przyczynę.

6. Jakiekolwiek czynności takie jak: złożenie deklaracji do ZUS czy US, korekt deklaracji, wpłaty zaległych zobowiązań mogą wydłużyć aktualizację tych danych w rejestrach publicznych i stąd często występują odrzucenia wniosków. Po takich czynnościach należy odczekać 3-4 dni robocze.

Informacje podane powyżej mogą być niepełne. Wiele interesujących informacji znajdziecie Państwo w formacie „pytań i odpowiedzi” pod następującym linkiem: https://pfrsa.pl/tar…/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html oraz w pdf tu: https://pfrsa.pl/…/tarcza-finansowa…/qa_tarcza_finansowa.pdf