PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Zapraszamy na kolejny wideoczat Ministerstwa Rozwoju
05.05.2020

W imieniu Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju uprzejmie informujemy, że w dniu 06 maja 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie online z Dyrektorem Departamentu Turystyki - Panem Rafałem Szlachtą oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Turystyki - Panem Dominikiem Borkiem.

Celem wideoczatu jest omówienie przyjętych dotychczas regulacji i zasad dotyczących sytuacji gestorów bazy noclegowej leżących w kompetencji Departamentu Turystyki.

Informujemy, że w wideoczacie może wziąć udział tylko jedna osoba wydelegowana przez państwa organizację. Proszę uprzejmie o poinformowanie wyznaczonych osób o ograniczeniu czasowym po ok. 2 minuty na wypowiedź jednego uczestnika wideoczatu ze względu na ograniczenie czasowe wydarzenia. Z tego powodu uprzejmie prosimy o przesłanie informacji zwrotnej do dnia 06 maja 2020 r. do godziny 10:00 z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail osoby, która będzie państwa reprezentować.

Na otrzymane adresy e-mailowe w dniu 06 maja 2020 r. ok. godziny 11:30 zostanie rozesłany link z zaproszeniem do uczestnictwa w wydarzeniu. Pozostałą część osób zainteresowanych wydarzeniem uprzejmie zapraszamy na Facebook Ministerstwa Rozwoju ( https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/ ) oraz Facebook Polskiej Organizacji Turystycznej (https://www.facebook.com/PolskaOrganizacjaTurystyczna/ ) gdzie odbędzie się transmisja na żywo ww. wideoczatu.

Zapraszamy!