PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Nagrody

» Start » Nagrody

Traper 2017 dla Hanny Zdanowskiej

Laureatem nagrody Traper, przyznawanej wspólnie przez Polską Izbę Turystyki i Międzynarodowe Targi Poznańskie przedstawicielom samorządu za działania na rzecz promocji turystyki, w tym roku została Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. 

Nagroda ta jest podziękowaniem dla Pani Prezydent za życzliwość i dobrą współpracę z branżą turystyczną oraz podejmowanie działań, które uczyniły z Łodzi miasto kreatywne i stawiające na młodych. Jest to także dowód uznania dla wkładu, jaki Pani Prezydent wniosła w trakcie starań Łodzi o prawo do organizacji EXPO 2022.

Prezydent Hanna Zdanowska od początku pełnienia swojej funkcji była otwarta na dialog i współpracę z branżą turystyczną, kładła szczególny nacisk na rozwój atrakcyjności turystycznej Łodzi. Dostrzegała i wielokrotnie podkreślała ogromną dynamikę przemian, które dokonały się w mieście na przestrzeni ostatnich lat, doceniając równocześnie udział branży turystycznej w rozbudzaniu potencjału miasta. W planach rozwoju Łodzi zawsze zwracała uwagę na konieczność stworzenia i realizacji strategii rozwoju turystyki, odpowiadającą specyfice miasta. Zachęcała do odwiedzania Łodzi oraz do włączania jej w skład krajowych produktów turystycznych.

Szczególnie warte podkreślenia jest zaangażowanie Hanny Zdanowskiej w starania Łodzi o organizację międzynarodowej wystawy EXPO 2022. Mimo iż ostatecznie Łódź nie będzie jej gospodarzem, to wysiłek włożony w przygotowanie był niesamowitym impulsem promocyjnym dla miasta, które do tej pory nie było postrzegane w kategoriach atrakcji turystycznych. Dzięki tysiącom spotkań, rozmów i prezentacji, również z udziałem Pani Prezydent, Łódź stała się miastem rozpoznawalnym na świecie.