PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Nagrody

» Start » Nagrody
Nagrodę Globus odebrał Prezes Piotr Hanusek

„Globus” 2015 dla Almaturu

Podczas uroczystego otwarcia Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2016 wręczono Honorową Nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus”. Laureatem zostało Biuro Podróży i Turystyki Almatur.

Z rąk prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego i wiceprezesa PIT Grzegorza Chmielewskiego statuetkę „Globusa” oraz dyplom honorowy odebrał prezes Piotr Hanusek, przedstawiciel grupy Almatur.

Nowy laureat dołączył do zaszczytnego grona liczącego przeszło siedemdziesięciu liderów polskiego rynku usług turystycznych, organizacji i instytucji ,których wkład w rozwój tego sektora gospodarki co roku zostaje w ten symboliczny sposób przez branżę doceniony.

Almatur to jedno z najdłużej działających biur podróży w Polsce? Na swoją pozycję pracuje od 60-ciu lat. Przez ten czas kilka pokoleń przemierzyło z nim świat wzdłuż i wszerz. Almatur jest największym w kraju organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży. Corocznie blisko 25 tysięcy młodych ludzi wyjeżdża z nim na wakacje. Wśród nich coraz większą grupę stanowi młodzież polonijna.

„Globus” dla Grupy Almatur, obchodzącej w tym roku jubileusz 60-lecia został wręczony za całokształt działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki, a w szczególności za szereg nowatorskich działań na rzecz propagowania aktywnego wypoczynku, w tym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również za konsekwentne umacnianie pozycji lidera na rynku w segmencie turystyki młodzieżowej poprzez kreowanie nowych, unikalnych programów tematycznych w oparciu o aktualnie obowiązujące trendy.