PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Nagrody

» Start » Nagrody
Traper 2016 odebrał Marszałek Bogdan Dyjuk

Traper 2016 dla Bogdana Dyjuka

Podczas targów Tour Salon 2016, Międzynarodowe Targi Poznańskie wspólnie z Polską Izbą Turystyki wręczyły nagrodę TRAPER. W tym roku nagrodę przyznano Panu Bogdanowi Dyjukowi, Członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego, który odpowiedzialny jest za turystykę w województwie.

Nagroda Traper, przyznawana w uznaniu zasług za zacieśnianie współpracy między branżą turystyczną a samorządami, powędrowała w ręce Pana Bogdana Dyjuka. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, odpowiedzialny za turystykę w województwie, od początku pracy na stanowisku otwarty był na dialog i współpracę z podlaską branżą turystyczną na rzecz promocji i rozwoju turystyki w regionie. Szczególnie warte podkreślenia jest jego zaangażowanie w koordynację działań wszystkich podmiotów w procesie kreowania regionalnego produktu turystycznego.

Wręczając nagrodę TRAPER dziękujemy Panu Marszałkowi za otwartość i intencję współdziałania z branżą turystyczną. Dzięki takim ludziom jak on wspólnie możemy podnosić standardy i przyspieszać rozwój turystyki w Polsce.