PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Nagrody

» Start » Nagrody

Traper 2015 dla Izabeli Stelmańskiej

Traper jest to wspólna nagroda Polskiej Izby Turystyki i Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym roku przyznano ją osobie, która od lat dokłada starań o to, by współpraca między branżą turystyczną a samorządami przebiegała jak najlepiej.

Izabela Stelmańska, wieloletnia Dyrektor w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jest od lat związana z turystyką, a jej zaangażowanie w sprawy istotne dla turystyki może być stawiane za wzór. Nagroda TRAPER jest podziękowaniem jej za dotychczasowe działania na rzecz promocji turystyki za otwartość na dialog z przedsiębiorcami turystycznymi. Jest podziękowaniem za życzliwość i dobrą współpracę z branżą, zarówno w trudnych momentach kryzysowych, jak też za stały wkład merytoryczny podczas prowadzonych wspólnie prac legislacyjnych. Oby w przyszłych latach możliwa była kontynuacja tej owocnej współpracy na wielu płaszczyznach.