PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Dolnośląski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Dolnośląski

Damian Ozga prezesem Dolnośląskiego Oddziału PIT
05.04.2016

Dnia 29 marca w Domu Kosmonauty we Wrocławiu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PIT. W wyborach wyłoniono nowego prezesa – Damiana Ozgę.

Podczas Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczył i które poprowadził prezes PIT Paweł Niewiadomski, podsumowano pracę oddziału w latach 2011 – 2016. Prezes zarządu kończącego kadencję przedstawił sprawozdanie z działalności. Ustępujące władze uzyskały absolutorium Walnego Zgromadzenia, a następnie przystąpiono do wyboru władz w nowej kadencji.

W wyborach wyłoniono nowego prezesa oddziału, Damiana Ozgę reprezentującego firmę Orlica. W skład nowego zarządu weszli: Janusz Molus (wiceprezes, sekretarz), Przemysław Bandura (wiceprezes) oraz Alicja Nowakowska (wiceprezes, skarbnik). Wybrano też nowych członków Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi: Ewa Kowalczyk (przewodnicząca), Jacek Malarski (sekretarz) oraz Adam Bisek (członek komisji).

Następnie omówiono budżet oddziału oraz plany na kolejne cztery lata działalności. Część Walnego Zgromadzenia poświęcono również na omówienie bieżących problemów branży turystycznej.