PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Warmińsko-Mazurski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Warmińsko-Mazurski
WZ O. Warmińsko-mazurskiego 2016/1WZ O. Warmińsko-mazurskiego 2016/2WZ O. Warmińsko-mazurskiego 2016/3

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warmińsko-Mazurskiego
21.03.2016

Dnia 18 marca w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyło się Walne Zgromadzenie członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PIT. Wybrano nowe władze oddziału oraz reprezentację do Rady Naczelnej PIT.

Podczas sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia Oddziału przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu i wybrano władze na nową kadencję. Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PIT został ponownie Wojciech Smieszek. Będzie to jego druga kadencja jako prezesa oddziału. Na co dzień Wojciech Smieszek jest współwłaścicielem Biura Podróży Szarpie Travel.

Oddział Warmińsko-Mazurski wybrał dziesięcioosobowy Zarząd w składzie: Andrzej Dowgiałło, Krzysztof Markocki, Artur Kamiński, Janina Kadaj, Wanda Kwiatkowska, Jerzy Banat, Andrzej Byliński, Iwona Grabia, Norbert Kardahs, Dariusz Marczyński. Zarząd ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, które zaplanowane jest na połowę kwietnia.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jarosław Grabia, Iwona Pietrasiuk, Tomasz Kluczewicz.

W Radzie Naczelnej PIT, oprócz prezesa Wojciecha Smieszka, Oddział Warmińsko-Mazurski reprezentował będzie Andrzej Kindler.