PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Śląski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Śląski
Walne Zgromadzenie O. Śląskiego 2016/1Walne Zgromadzenie O. Śląskiego 2016/2Walne Zgromadzenie O. Śląskiego 2016/3

Odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Śląskiego
31.03.2016

W dniu 30 marca 2016 r. w Hotelu Katowice w Katowicach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Oddziału PIT. W zgromadzeniu wzięło udział 33 Członków Śląskiego Oddziału Izby. Gościem na spotkaniu był Prezes Izby, Paweł Niewiadomski.

Walne Zgromadzenie Członków ŚO PIT otworzył Prezes Oddziału Grzegorz Chmielewski. Decyzją Walnego Zgromadzenia spotkanie poprowadził Pan Piotr Hanusek, natomiast Pani Justyna Dudek została wybrana Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków wysłuchało sprawozdania Zarządu Śląskiego Oddziału PIT za rok 2015, przedstawionego przez Prezesa Chmielewskiego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 przedstawionego przez Skarbnik Oddziału Grażynę Żak oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału PIT za rok 2015. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Ustępującym władzom Śląskiego Oddziału PIT udzielono, również jednogłośnie, absolutorium.

Prezes Chmielewski podziękował za współpracę ustępującemu Zarządowi Oddziału Śląskiego. W szczególności Skarbnik Oddziału Grażynie Żak oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zbigniew Stolorz i Komisji Etyki Bożenie Osak.

Po podziękowaniach Walne Zgromadzenie przystąpiło do zaplanowanych w porządku obrad wyborów.

W tajnym głosowaniu wybrano Prezesa Śląskiego Oddziału PIT. Został nim jednogłośnie Grzegorz Chmielewski. Do Zarządu Śląskiego Oddziału PIT zostali wybrani: Ewa Balcer, Justyna Dudek, Janusz Handzlik, Anna Kuś, Iwona Machera, Aneta Poraniewska, Agnieszka Soja, Alojzy Staniek, Andrzej Szafruga oraz Grażyna Żak. Na członków Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału PIT zostali wybrani: Katarzyna Balas, Alfreda Perczak, Paweł Sikorski, Zbigniew Stolorz, Antoni Szotek. Na członków Rady Naczelnej Walne Zgromadzenie wybrało Piotra Hanuska i Bogdana Zwolińskiego.

Po przeprowadzeniu wyborów i przyjęciu budżetu Oddziału Śląskiego PIT na rok 2016., głos zabrał Prezes Polskiej Izby Turystyki, Paweł Niewiadomski, który krótko podsumował ostatnie lata działalności Izby oraz odniósł się do obecnej sytuacji branży turystycznej.

Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Oddziału PIT, po przyjęciu uchwał i wniosków, zostało zamknięte przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Piotra Hanuska.