PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Pomorski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Pomorski

Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego PIT 2017
11.04.2017

1 kwietnia odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki. Członkowie Oddziału przyjęli sprawozdanie z działalności za rok 2016.

Podczas walnego zgromadzenia zarząd Oddziału poinformował o stanie liczebności oraz o liczbie skreśleń i przyjęć w okresie sprawozdawczym. Zreferowana została działalność biura oddziału oraz stan realizacji wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Łodzi.

Wśród działań oddziału, oprócz prac administracyjnych i informacyjnych prowadzonych przez biuro, znalazły się: promocja oferty członków PIT, poprzez rozpowszechnianie wśród turystów odwiedzających punkt Informacji Turystycznej: ulotek, magazynów, katalogów, danych adresowych, doradztwo indywidualne dla członków i wsparcie w sprawach bieżących, prowadzenie akcji informacyjnych odnośnie wydarzeń, szkoleń oraz zmian prawnych istotnych dla członków PIT.

W 2016 roku odbyły się w Gdańsku i Ustce szkolenia dla branży z zakresu ochrony danych osobowych. Oddział Pomorski wziął udział we FREE TIME FESTIVAL 02-04 kwietnia 2016r. w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Amber Expo, w targach „TOUR SALON” w lutym w Poznaniu oraz w targach TT WARSAW 24-26 listopad 2016 w Warszawie. 

Oddział Pomorski prowadzi punkt Informacji Turystycznej we współpracy z Gdańska Organizacją Turystyczną, zajmując się promocją Gdańska i regionu pomorskiego, sprzedażą artykułów pamiątkowych dla GOT. Prowadzi również statystykę dotyczącą Ruchu Turystycznego w punkcie dla GOT.

Ponadto Oddział zorganiował coroczne wydarzenia integracyjne branży turystycznej, tj. XXII Bal Turystyki w Hotelu Mercury 22.01.2016 oraz Spotkanie Wigilijne 15.12.2016 r. i Zarządu z Członkami Honorowymi.

Oddział objął swoim patronatem oraz wziął udział w Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki w woj. Pomorskim wraz z Członkami Honorowymi PIT, Marszałkiem Województwa oraz Ministrem Sportu i Turystyki w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Z tej okazji przemówienie na temat działalności PIT w województwie i w kraju wygłosił Prezes Zarządu OP PIT dr Remigiusz Dróżdż.

Ponadto oddzial prowadzi działania informacyjne w social media i na stronie www, wysyła do członków biuletyn prawny GOT, współpracuje z mediami, bierze udział w wielu lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach związanych z promocją turystyki, udziela się w sprawach ważnych dla członkow, takich jak: przesunięcie terminu letnich wakacji, wstrzymanie tzw. Małego Ruchu Granicznego.

Podczas Walnego zgromadzenia przedstawiono również rozliczenie finansowe za 2016, plan budżetowy oraz plan działalności Oddziału w 2017 r.