PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Podlaski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Podlaski
Walne Zgromadzenie O. Podlaskiego 2016/1 Walne Zgromadzenie O. Podlaskiego 2016/2 Walne Zgromadzenie O. Podlaskiego 2016/3

Odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Podlaskiego
20.03.2016

W dniu 16 marca w Białymstoku w Hotelu Cristal odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Oddziału PIT. W Zgromadzeniu uczestniczył na zaproszenie Prezes Polskiej Izby Turystyki, Paweł Niewiadomski.

W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie Zarządu Oddziału za działalność w 2015 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Prezes Oddziału, Agnieszka Zyzało, przedstawiła też plan działań Oddziału i projekt budżetu na rok 2016. Wśród punktów przewidzianych do realizacji znalazły się m.in.: podjęcie działań mających na celu ochronę interesów branży turystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w myśl ustawy o usługach turystycznych; współpraca z samorządami, instytucjami i innymi organizacjami na terenie Województwa Podlaskiego; współpraca z regionalnymi mediami oraz uczelniami podlaskimi kształcącymi przyszłe kadry turystyki; uczestnictwo w targach turystycznych.

Zarząd planuje aktywizować Członków do współdziałania i współdecydowania. Do działań Podlaskiego Oddziału w roku 2016 wpisana została również organizacja konferencji pn.: „Kanał Augustowski – szlak turystyczny łączący Wschód z Zachodem. Rozwój i promocja transgranicznego produktu turystycznego", połączona z II Polsko-Białoruskim Forum Turystycznym oraz wizytą studyjną na Kanale Augustowskim – spływem kajakowym i wycieczką rowerową na Białoruś.

W drugiej części obrad dokonano wyboru delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów PIT na okres najbliższych 4 lat. Wybrano też członka Rady Naczelnej PIT, w skład której wejdzie prezes Oddziału Agnieszka Zyzało oraz wybrany przez Walne Zgromadzenie Eugeniusz Ławreniuk.

Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Oddziału PIT zakończyło się uroczystą kolacją w gościnnych wnętrzach Hotelu Cristal – członka Oddziału.