PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Podlaski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Podlaski

Notatka z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Podlaskiego Oddziału PIT
04.01.2011

      Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki odbyło się 10.12.2010r w hotelu "Branicki" w Białymstoku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 24 członków Oddziału oraz goście zaproszeni. Wśród gości zaproszonych byli min. Jan Korsak - prezes Polskiej Izby Turystyki, Bartłomiej Andruk - dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Krzysztof Karpieszuk - sekretarz miasta Białegostoku, Aleksander Bierebienia - Konsul Generalny Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku, Natalia Miśkiewicz - Konsul Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku, Jadwiga Dąbrowska - dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory prezesa Oddziału. Na kolejną 4-letnią kadencję wybrany został dotychczasowy prezes Oddziału Eugeniusz Ławreniuk. W skład nowej Rady Oddziału weszły następujące osoby:
- Andrzej Burkiewicz - wiceprezes Oddziału
- Roman Radel - wiceprezes Oddziału
- Dariusz Zyzało - wiceprezes Oddziału
- Paweł Lawda - sekretarz Oddziału
- Zbigniew Dec - skarbnik Oddziału

      Podczas obrad w toku dyskusji poruszono wiele tematów nurtujących obecnie branżę turystyczną. Najważnieszym z nich była sprawa nowelizacji Ustawy o Usługach Turystycznych oraz treści rozporządzeń do ustawy. Goście Walnego Zgromadzenia PIT podkreślali dużą aktywność Oddziału PIT w działaniach Rady Naczelnej oraz Biura Wykonawczego PIT oraz w działaniach na rzecz promocji regionu. Chwalili aktywną współpracę z Urzędem Marszałkowskim, miastem Białystok oraz z białoruską branżą turystyczną przy organizacji study tourów, szkoleń czy konferencji poświęconych współpracy transgranicznej.
Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie wigilijne członków Podlaskiego Oddziału PIT