PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Mazowiecki

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Mazowiecki
Walne OM PIT 1Walne OM PIT 2Walne OM PIT 3

Oddział Mazowiecki podsumował rok 2018
19.04.2019

W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki. W posiedzeniu udział wzięło 20 delegatów pod przewodnictwem prezesa Oddziału Dariusza Wojtala.

W podsumowaniu dyskusji przyjęte zostały dwa wnioski. Pierwszy z nich to podjęcie przez oddział starań na rzecz organizacji szkoleń dla pilotów i przewodników obsługujących klientów z zagranicy, z naciskiem na rynek chiński i japoński, drugi – zorganizowanie spotkania roboczego, na którym członkowie PIT będą mogli przedstawić swoje opinie dotyczące branży turystycznej. Sugestie przedsiębiorców zostaną przekazane Sektorowej Radzie ds. Kompetencji.

Przyjęto także założenia programowe na rok bieżący.