PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Mazowiecki

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Mazowiecki
Mazowiecki Oddzial PIT

W tym roku skupiamy się na szkoleniach
30.03.2018

27 marca odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Mazowieckiego PIT. Sprawozdanie merytoryczne z działalności oddziału w 2017 roku przedstawił prezes Dariusz Wojtal. Podkreślił, że zmiany w prawie wchodzące w życie w tym roku będą wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców turystycznych, dlatego przed Izbą i oddziałem stoi obowiązek informowania i szkolenia swoich członków.

Zeszły rok Oddział Mazowiecki zamknął liczbą 87 członków i jest to tendencja wzrostowa. Był to też rok walki o ustawę, w którą aktywnie włączyli się jego członkowie, również poprzez udział w konsultacjach społecznych PIT czy współpracy przy organizowaniu szkoleń dotyczących nowej ustawy w Warszawie. Na bieżąco prowadzone są także inne szkolenia, w tym: szkolenie online z BHP dla pracowników firm członków PIT, szkolenie podatkowo-prawne (z pliku JPK) we współpracy z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz dwudniowe szkolenie poświęcone wdrożeniu RODO. Mazowiecki PIT odpowiadał także za targi – głównie w jego gestii leżało zorganizowanie workshopu dla branży w Astanie przy okazji Expo Astana 2017, w którym udział wzięli członkowie oddziału, jak również stoiska PIT na zeszłorocznych targach LATO.

Do stałych działań mazowieckiej Izby należą także śniadania biznesowe, dające okazję na poruszenie konkretnych problemów – w 2017 roku były one poświęcone m.in. tematyce MICE (z przedstawicielami Meeting Plannera), spotkania dla księgowych członków PIT, dzięki którym mogą wymienić się praktycznymi rozwiązaniami, które wpływają pozytywnie na pracę biur. Pozytywnie rozwija się współpraca z innymi organizacjami, w tym Grupą Uczelni Vistula, z którą wspólnie organizowane są praktyki i staże dla studentów tej uczelni. Oddział Mazowiecki uczestniczy także w targach Pracy JobSpot organizowanych przez tę uczelnię. Rozwija się także współpraca ze Stołecznym Biurem Turystyki i Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, członkowie Izby wzięli m.in. udział w workshopie organizowanym przez MROT, skierowanym do organizatorów turystyki i produktów turystycznych.

Oddział Mazowiecki postrzegany jest jako działający sprawnie i skutecznie, ma coraz więcej członków, ściągalność składek jest na wysokim poziomie, inicjatywy oddziału są dostrzegalne, kilku członków działa w strukturach PIT. Jako członek, którego podpis jest na akcie założycielskim PIT, uważam, że i Zarząd, i Komisja Rewizyjna, a również i my członkowi powinniśmy być zadowoleni z minionego roku – ocenił sprawozdanie Krzysztof Góralczyk, członek Rady PIT.

Chciałbym szczególnie podkreślić znaczenie szkoleń, które Oddział organizuje i które będzie organizować w bieżącym roku. Być może nie do końca zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące będą bardzo ciężkie dla nas przedsiębiorców, jeśli chodzi o wdrożenie RODO, Jednolitego Pliku Kontrolnego i nowej ustawy. Przestrzeganie tych przepisów jest dla nas bardzo istotne, stąd nacisk jaki kładzie na sprawę szkoleń Zarząd – dodał Ryszard Cetnarski, prowadzący Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Mazowieckiego PIT oraz Komisji Rewizyjnej i udzieliło absolutorium Zarządowi. Przyjęło także założenia programowe na rok 2018.

Będziemy kontynuować działania, które sprawdziły się w poprzednim roku. Przede wszystkim jednak będziemy wracać do tematyki szkoleń w aspekcie bardziej praktycznym – po wprowadzenia RODO i wejściu w życie ustawy o imprezach turystycznych z pewnością pojawią się kwestie i problemy, których nie udało się przewidzieć teraz – mówił Dariusz Wojtal, prezes Oddziału Mazowieckiego PIT.