PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Małopolski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Małopolski
Od lewej: Tadeusz Topa, Roman Mandyna, Rafał Marek, Piotr Pryszcz

W Krakowie o współdziałaniu izb turystycznych
06.07.2017

Małopolski Oddział PIT będzie się dalej integrował ze środowiskiem regionalnych samorządów turystycznych. Odbyło się spotkanie w tej sprawie z zarządem Krakowskiej Izby Turystyki.

W dniu 04.07.2017 r. w Krakowie prezes Oddziału Małopolskiego PIT Roman Mandyna oraz Skarbnik OM PIT Tadeusz Topa spotkali się z prezesem Krakowskiej Izby Turystyki Piotrem Pryszczem oraz wiceprezesem KIT Rafałem Markiem. Tematem spotkania było podjęcie dalszych działań w celu integracji trzech izb – Małopolskiej, Krakowskiej i Nowosądeckiej.

Obrady przebiegły pomyślnie, a ich efektem są konkretne ustalenia. W ramach planowanej integracji znajdą się wspólne wydarzenia i aktywności, takie jak: organizacja szkoleń branżowych, wyjazdów integracyjnych a przede wszystkim zachęcenie branży turystycznej do działań w ramach samorządu gospodarczego.

W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie z przedstawicielami Nowosądeckiej Izby Turystyki, która również będzie brała udział w środowiskowej integracji