PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Łódzki

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Łódzki

Spotkanie Noworoczne łódzkiej branży turystycznej.
15.01.2007

Na spotkanie przybyłi:
Elżbieta Hibner: V-ce Marszałek Województwa Łódzkiego
Justyna Jedlińska: Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zarganicą Urzędu Miasta Łódzi
Zbigniew Frączyk: Dyrektor Biura ROT Województwa Łodzkiego
Józef Ratalski: V-ce Prezes i Sekretarz Generalny PIT
Robert Wiluś: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
Jadwiga Derska: Prezes Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Łodzi
Jarosław Fendler: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o.
Beata Stasiak-Szwajnoch Komisarz Międzynarodowych Targów: Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR
Jarosław Fischbach: Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
oraz
Członkowie Łódzkiego Oddziału PIT oraz Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej

Gości w imienu obu Izb przywitała Małgorzata Mastalerz, a życzenia noworoczne złożyła Jolanta Kondys-Sikora. Głos zabrali: Pani Marszałek Elżbieta Hibner, Zbigniew Frączyk oraz Józef Ratajski.

Pani Marszałek mówiła o środkacj UE, które dotanie nasz region i szansach rozwoju turystyki związanych z nimi. Wspomniała również o projektach jakie bedą realizowne w regionie.
Józef Ratajski powrócił do VI Forum Turystyki Polskiej, które odbyło się w Łodzi.
Zbigniew Frączyk mówił o rozwoju turystyki w regionie i projektach realizowanych.

Na spotakniu ROT wręczył dyplomy uznania dla wyróżniających się Biur Podróży z regionu, z naszej Izby wyróżnieni zostali: Rainbow Tours oraz BP Lexan.