PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Łódzki

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Łódzki

Łódzki Oddział PIT współtworzy Łódzką Organizację Turystyczną
11.04.2017

35 firm branży turystycznej, instytucji, organizacji pozarządowych oraz Miasto Łódź zawiązały Łódzką Organizację Turystyczną (ŁOT). Spotkanie założycielskie podzielone na dwie części odbyło się w Łodzi 24 i 29 marca br.

Celem działania Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest:
1. budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
2. wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Łodzi i aglomeracji łódzkiej,
3. integracja sektora publicznego, gospodarczego oraz instytucji, osób i organizacji działających na terenie Miasta Łodzi zainteresowanych rozwojem turystyki w Łodzi, pozyskiwanie do realizacji tych celów społeczności lokalnych,
4. koordynacja działań turystycznych,
5. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania Stowarzyszenia, zwłaszcza z zakresu turystyki miejskiej, kulturowej, poprzemysłowej, typu MICE, sentymentalnej, aktywnej, zdrowotnej oraz ekoturystyki,
6. wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy,
7. inicjowanie tworzenia, wspieranie rozwoju i koordynacja zarządzania markowymi produktami turystycznymi,
8. prowadzenie i rozwój działalności informacji turystycznej o Łodzi oraz aglomeracji łódzkiej,
9. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz powiązanego z nim systemu transportu publicznego,
10. doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki, analiza
i monitorowanie ruchu turystycznego,
11. edukacja w zakresie gospodarki turystycznej i krajoznawstwa,
12. podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w tym systemu transportu publicznego,
13. promocja i organizacja wolontariatu,
14. działalność na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej,
15. działania wspierające innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii
w dziedzinie turystyki i transportu publicznego,
16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie, w tym zwiększanie dostępu oferty turystycznej i kulturalnej miasta i aglomeracji dla osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie,
17. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w sferze turystyki.

Łódzka Organizacja Turystyczna jest tworzona przez: Miasto Łódź, Port Lotniczy Łódź, Atlas Arena, Aquapark FALA, Expo-Łódź, MPK-Łódź Sp. z o.o., ZOO Łódź, DoubleTree By Hilton Lodz wraz z Kino 3D Wytwórnia, Holiday Inn Lodz, Novotel Łódź Centrum, Hotel Stacja Nowa Gdynia, Stare Kino Cinema Residence, City Center ROOMS, Arrivia Bed & Breakfast, Boutique Hotel's, Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki, AREATOUR Biuro Podróży, Konsorcjum Polskich Biur Podróży, Connectiva - konferencje biznesowe, Acora Events, Grupa Fabricum, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Fabryka Sztuki, Port Łódź, OFF Piotrkowska Center, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatr Muzyczny w Łodzi, Centrum Dialogu Im. Marka Edelmana, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi oraz Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO