PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Łódzki

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Łódzki
WZ 2013

WZ Członków Łódzkiego Oddziału PIT w Uniejowie - 17.04.2013 - relacja
28.04.2013

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie przy ul. Zamkowej 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Łódzkiego Oddziału PIT. Walne Zgromadzenie Członków było częścią jednodniowego wyjazdu do Uniejowa jaki został przygotowany dla Członków Oddziału. Była to bardzo dobra okazja do spotkania, integracji oraz poznania obecnie jednej z największych atrakcji Województwa Łódzkiego jaką jest Uzdrowisko termalne Uniejów. Walne Zgromadzenie Członków otworzyła Prezes Oddziału Jolanta Kondys-Sikora i powitała Członków Oddziału oraz zaproszonych gości, którymi byli: Małgorzata Karwat - Prezes Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej i Sylwester Pawłowski - Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Walne Zgromadzenie Członków wysłuchało Sprawozdania Zarządu Łódzkiego Oddziału PIT za rok 2012 przedstawionego przez Prezes Oddziału Jolantę Kondys-Sikorę, Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 i planu budżetowego na rok 2013 przedstawionego przez Skarbnika Oddziału Tomasza Olejnika i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Oddziału PIT za rok 2012 przedstawionego przez Członka Komisji Zbigniewa Milczarka. Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło sprawozdania za rok 2012, wykonanie budżetu za rok 2012 oraz plan budżetowy na rok 2013. Ponadto podjęto dyskusję na tematy dotyczące bieżących spraw branży turystycznej, szczególnie zmian ustawy i przepisów w sektorze biur podróży. Po Walny Zgromadzeniu dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pana Jacka Ziółkowskiego z Centralnego Łuku Turystycznego uczestnicy spotkania mogli poznać Uniejów. Goście zobaczyli: Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Dom Pracy Twórczej, Zagrodę Młynarską, Kasztel Rycerski, Hotel Lawendowe Pole oraz Instytut Zdrowia Człowieka (Uzdrowisko Uniejów Park). Zwiedzanie zakończyło się wizytą w uniejowskich Termach, gdzie uczestnicy korzystali z krytego i otwartego basenu zasilanego leczniczą solanką termalną oraz zespołu odnowy biologicznej. Bardzo dziękujemy Członkom i gościom za udział w spotkaniu, a szczególne podziękowania kierujemy do osób i instytucji bez których nie byłaby możliwa organizacja wyjazdu. Dziękujemy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY UNIEJÓW Spółka z o.o. w Uniejowie oraz Panu Jackowi Ziółkowskiemu Prezesowi Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny”.