PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Kujawsko-Pomorski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Kujawsko-Pomorski

Członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego szkolili się z nowej ustawy
21.02.2018

W spotkaniu udział wziął prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, który przedstawił najważniejsze kwestie mające wpływ na działalność organizatorów i pośredników turystycznych. Część warsztatową poświęcono na dyskusję i wyjaśnienie wątpliwości, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorcy od 1 lipca, czyli od momentu wejścia w życie nowej ustawy.