PIT - Polska Izba Turystyki

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności Archiwum »

» Start » Aktualności
 • Walne Zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego PIT
  07.08.2020 Aktualności

  4 sierpnia w hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PIT, połączone z wyborami przedstawicieli do Rady izby.

  Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2019, uchwaliło budżet na rok 2020 oraz program działania który, jak podkreślił prezes Dariusz Wojtal, skoncentrowany będzie głównie na łagodzeniu skutków epidemii koronawirusa w branży turystycznej.

  Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzono wybory do Rady Polskiej Izby Turystyki. Przedstawicielami Oddziału Mazowieckiego, wyłonionymi przez zgromadzenie w drodze głosowania, zostali panowie: Dariusz Wojtal i Kamil Kurak.

  W trakcie dyskusji plenarnej sformułowano dwa wnioski. Pierwszy, złożony przez pana Janusza Molusa z TU Europa, dotyczył uwzględnienia w statucie izby przypadku członków, którzy z racji miejsca siedziby firmy, nie mogą przynależeć do regionalnej struktury PIT, ze względu na jej brak (przypadek Oddziału Dolnośląskiego). Odpowiedni zapis w statucie mógłby zapewnić takim członkom należne im prawa. Drugi wniosek złożył pan Tadeusz Milik z Furnel Travel International. Zgłoszony postulat dotyczył potrzeby utworzenia w ramach Polskiej Izby Turystyki Klubu Konsultacyjnego, służącego wspieraniu władz PIT podczas negocjacji na poziomie ministerialnym. Zadaniem przedstawicieli takiej grupy eksperckiej, reprezentującej poszczególne dziedziny turystyki, byłoby aktywne uczestniczenie w spotkaniach z władzami, przedstawianie problemów branży i dążenie do osiągnięcia założonych celów negocjacyjnych.

 • Pożegnanie
  10.03.2020 Aktualności z oddziałów

  W dniu 6 marca pożegnaliśmy na Cmentarzu Południowym Kolegę Janka Pawlaka. Działacz społeczny, państwowy i gospodarczy. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktywny działacz ruchu młodzieżowego, był m.in. przedstawicielem Polski w Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie, w przedstawicielstwie PBP Orbis w Kolonii (RFN), pełnił szereg funkcji w aparacie politycznym i państwowym, był m.in. sekretarzem CRZZ, wiceprzewodniczącym Głównego Komitetu Turystyki, prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hotele Warszawskie Syrena. Aktywnie działał w organizacjach turystycznych i hotelarskich, pełniąc kierownicze funkcje w Polskim Zrzeszeniu Hoteli i Polskiej Izbie Turystyki. Nauczyciel akademicki - wykładowca w wyższych szkołach turystyczno —hotelarskich. Człowiek wielu zalet, niezwykłej prawości i życzliwości, zachowamy Go w pamięci i pozostaniemy wdzięczni losowi za lata wspólnej z nim drogi , współpracy i przyjaźni.

  W dniu 1 marca zmarł Adam Doliński. Historyk sztuki, znawca i miłośnik teatru, jeden z organizatorów i współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków (STS) w Warszawie. Z działalnością turystyczną związał się w czasach pierwszych wyjazdów STS-u na tourne zagraniczne, których był organizatorem i inicjatorem w Biurze Wczasów Podróży i Turystyki Rady Naczelnej ZSP (późniejszy Almatur). Był jednym z twórców nowoczesnego modelu turystyki akademickiej, w szczególności zagranicznej – przyjazdowej i wyjazdowej. Pełnił funkcję m.in. wicedyrektora BPiT Almatur ds. zagranicznych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy i działalności społecznej w turystyce, pracował m.in.w centralnej administracji turystycznej (GKKFiT), w biurach podróży, w Centralnym Ośrodku Informacji Turystycznej, w polskich przedstawicielstwach zagranicznych w Pradze i Berlinie. Był uznanym ekspertem i znawcą problemów informacji i reklamy turystycznej, dziennikarzem i publicystą podejmującym nie tylko tematyką turystyczną. Jego doświadczenie, wiedza i kwalifikacje zawodowe były doceniane i wykorzystywane w kształceniu kadr dla turystyki i hotelarstwa jako wykładowcy – nauczyciela akademickiego. Był życzliwym i serdecznym kolegą, przyjacielem, współpracownikiem i sprawiedliwym szefem. Pozostanie w nas we wdzięcznej pamięci jako niezwykle wartościowy i prawy człowiek.

  Przyjaciele i koledzy branży turystycznej.

 • Przedstawiciel PIT w nowo powołanym Zespole do spraw Turystyki Wiejskiej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  05.02.2020 Aktualności z PIT

  30 stycznia 2020 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Turystyki Wiejskiej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw, instytucji, a także organizacji z branży turystycznej. Ekspertem uczestniczącym w pracach Zespołu z ramienia Polskiej Izby Turystyki jest dr Andrzej Górski, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego PIT.

  Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołu zatwierdzili Regulamin oraz Plan Działania, którego kluczowymi zagadnieniami będą m.in.:

   kompetencje i profesjonalizm kadry obsługującej ruch turystyczny na obszarach wiejskich;

   wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej ze środków krajowych i unijnych;

   promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki na rynku krajowym i zagranicznym;

   innowacje i nowe technologie mające wpływ na rozwój produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki;

   założenia do opracowania ustawy o agroturystyce;

   budowa rozpoznawalnej marki turystyki wiejskiej w Polsce.

  Wnioski i rekomendacje z dyskusji nad zagadnieniami pozwolą ocenić kondycję turystyki wiejskiej w Polsce i posłużą do aktualizacji dokumentu operacyjnego określającego jej rozwój.

 • Przedstawiciel PIT w nowo powołanym Zespole do spraw Turystyki Wiejskiej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  05.02.2020 Aktualności z oddziałów

  30 stycznia 2020 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Turystyki Wiejskiej.

  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw, instytucji, a także organizacji z branży turystycznej. Ekspertem uczestniczącym w pracach Zespołu z ramienia Polskiej Izby Turystyki jest dr Andrzej Górski, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego PIT.

  Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołu zatwierdzili Regulamin oraz Plan Działania, którego kluczowymi zagadnieniami będą m.in.:

   kompetencje i profesjonalizm kadry obsługującej ruch turystyczny na obszarach wiejskich;

   wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej ze środków krajowych i unijnych;

   promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki na rynku krajowym i zagranicznym;

   innowacje i nowe technologie mające wpływ na rozwój produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki;

   założenia do opracowania ustawy o agroturystyce;

   budowa rozpoznawalnej marki turystyki wiejskiej w Polsce.

  Wnioski i rekomendacje z dyskusji nad zagadnieniami pozwolą ocenić kondycję turystyki wiejskiej w Polsce i posłużą do aktualizacji dokumentu operacyjnego określającego jej rozwój.

 • Edukacja w zakresie turystyki na najwyższym, światowym poziomie – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zdobyła akredytację THE-ICE.
  03.02.2020 Aktualności Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zdobyła THE ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jedna z dwóch najważniejszych na świecie akredytacji dla uczelni o takim profilu. Dzięki niej warszawska uczelnia wchodzi do światowej ligi uczelni turystycznych. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula była oceniana w 14 obszarach z m.in. jakości programu, wartości badan naukowych, ale też organizacji, zarządzania uczelnią, współpracy z biznesem i rozpoznawalności na świecie. Zdobyła uznanie we wszystkich kategoriach. Eksperci THE-ICE szczególnie docenili współpracę z branżą – aktywną Radę Biznesu i silne powiązanie nauki z praktyką. Podkreślili też jakość zarządzania uczelnią i kadry: duże doświadczenie akademickie, przywódcze i branżowe. Wysoko ocenili programy nauczania, stworzone zgodnie z europejskimi standardami, skoncentrowane na studentach, nastawione na zrozumienie wiedzy, krytyczne myślenie, kompetencja analityczne i społeczne. Jako duży atut wskazali międzynawowe środowisko. Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższej jakości edukacji w zakresie turystyki i rekreacji, i zobowiązaniem do dalszego rozwoju uczelni. Historia Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula sięga 1996 roku. Obecnie kształci ok. 1,3 tys. Studentów na 3 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich: turystyce i rekreacji, dietetyce i coachingu stylu życia. Audyt akredytacyjny został przeprowadzony 28-29 listopada 2019 r. pod kierownictwem prof. Evy Werner i prof. Jane Ali-Knight. THE-ICE to międzynarodowa instytucja akredytacyjna i globalna sieć wiodących instytucji zajmujących się turystyką, rekreacją, wydarzeniami i sztuką kulinarną. Jej kryteria oceny uczelni wyższych bazują na europejskich standardach ESG. Więcej o uczelni i akredytacji: https://www.vistulahospitality.edu.pl/ http://the-ice.org/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 328 »