PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 1/2009 - dot. sytuacji w Strefie Gazy
07.01.2009

     Strefa Gazy, to niewielki obszar oddalony od ośrodków turystycznych oraz miejsc na trasie zwiedzana Ziemi Świętej, takich jak Jerozolima, Betlejem, Nazaret i Tyberiada. Odległość dzieląca Strefę Gazy od Jerozolimy to ok. 200 km. Nie ma zatem konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w standardowych programach. Sytuacja w Strefie Gazy nie zagraża ani bezpieczeństwu podróżujących do Ziemi Świętej, ani realizacji programów wycieczek

      Według uzyskanych informacji Ministerstwo Turystyki Izraela oraz Polski MSZ nie wnoszą żadnych zastrzeżeń do realizacji standardowych programów do Ziemi Świętej. W związku z tym sytuacja w Strefie Gazy nie obliguje Biur Podróży do odwoływania imprez turystycznych . Turyści rezygnujący dobrowolnie z wyjazdów, ponoszą konsekwencje wynikające z warunków uczestnictwa, stanowiących integralną część umowy i mogą być obciążani kosztami rezygnacji.

      Turyści przebywający obecnie w Izraelu, maja realizowany program zwiedzania w całości, bez zmian wynikających z sytuacji panującej w Strefie Gazy

      Zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych (Art.. 7 ust. 2 – Dz. U. nr223 poz. 2268 z 2004 roku), tylko odgórna decyzja władz określająca sytuację jako siłę wyższą zobowiązuje biura podróży do odwoływania imprez turystycznych.

      Zachęcamy Biura Podróży do przekazywania swoim Klientom informacji na temat bezpieczeństwa w Izraelu.

Z poważaniem,

Józef Ratajski
Wiceprezes
Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki