PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 52/2008
12.09.2008

      Polska Izba Turystyki w załączeniu przekazuje informację przygotowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki nt. możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki.

      Ponadto, przekazujemy również uzyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”.

Zachęcamy członków PIT do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów.


Z poważaniem,

Józef Ratajski
Wiceprezes
Polskiej Izby Turystyki