PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 30/2008
03.06.2008

      Polska Izba Turystyki uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki przystępuje do końcowej części konsultacji zmian w ustawie o usługach turystycznych. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne przesłanie uwag do proponowanych zmian.
      W dniu 5 czerwca br. planowane jest spotkanie konsultacyjne - możesz wziąć w nim udział lub przesłać swoje sugestie - Nic o nas bez nas.
Nie lekceważ tego Komunikatu.

W załączeniu propozycje zmian.

Z poważaniem,
 
Józef Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki