PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 29/2008
29.05.2008

      Polska Izba Turystyki przekazuje Państwu Komunikat Wydziału Opieki Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący warunków wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego na teren Chorwacji. 

      Od 1 czerwca 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wiejskiego Republiki Chorwacji o warunkach wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach bagażu osobistego podróżnych (Narodne novine 35/2008). Rozporządzenie realizuje zalecenia Komisji Europejskiej Nr 745/2004 z 16 kwietnia 2004 r., w których określone zostały warunki wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do osobistej konsumpcji. Celem nowej regulacji jest zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych u zwierząt w Chorwacji.
      Towary pochodzenia zwierzęcego podane w załączniku Nr V do rozporządzenia podlegają kontroli weterynaryjnej (fitosanitarnej) w miejscu ich wwozu do Chorwacji. W celu legalnego wwozu do Chorwacji w/w produktów wwożący winien posiadać przewidziane prawem dokumenty weterynaryjne (fitosanitarne). Rozporządzenie ma zastosowanie także do przesyłek w/w produktów dla osób fizycznych.

Do towarów podlegających kontroli granicznej zaliczone są m.in.:
- produkty mięsne, praktycznie w każdej postaci i podroby,
- wszystkie produkty mleczne,
- tłuszcz wieprzowy (smalec) i tłuszcz drobiowy,
- oleje pochodzenia zwierzęcego,
- wędliny,
- makarony w każdej postaci,
- warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego,
- sosy, przyprawy, mąka i grysik,
- zupy i buliony zawierające mięso lub mleko,
- produkty używane do karmienia zwierząt,
- lody i inne wyroby mrożone, zawierające mleko i kakao.

      Jedynymi produktami zwolnionymi z kontroli są mleko w proszku i pokarm dla niemowląt - pod warunkiem, że wymienione produkty nie wymagają przechowywania w lodówce przed spożyciem, a opakowania są nieuszkodzone i posiadają znak zastrzeżony producenta.
      Osobom, które nie dopełnią podanych warunków, wyżej wymienione produkty zostaną odebrane i zutylizowane na ich koszt, a dane osobowe podróżnych naruszających wspomniane przepisy będą przekazane do odpowiednich urzędów Unii Europejskiej.
Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Z poważaniem,
Józef Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki