PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 28/2008
27.05.2008

      W dniu 26 maja 2008 roku w Ossie odbyło się XX Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiej Izby Turystyki na którym dokonano wyboru nowych władz Izby.

      Na stanowisko Prezesa PIT wybrano ponownie Jana Korsaka, którego kandydaturę rekomendowała jednogłośnie Rada Naczelna.

Do Rady Naczelnej PIT wybrano 20 członków:
1. Chechlińska Małgorzata
2. Ciemny Franciszek
3. Dowgiałło Andrzej
4. Hanusek Piotr
5. Kowal Zbigniew
6. Kuś-Wiktorko Anna
7. Lew Grzegorz
8. Lewandowski Paweł
9. Markocki Krzysztof
10. Matiaszczyk Artur
11. Niewiadomski Paweł
12. Piśko Stanisław
13. Potęga Urszula
14. Ratajski Józef
15. Ronikier Aleksander
16. Somorowska Anna
17. Szafruga Andrzej
18. Urbański Adam
19. Wojtal Dariusz
20. Zyzało Dariusz

zgodnie ze Statutem weszli również: Prezes PIT oraz Przewodniczący Oddziałów:
1. Chmielewski Grzegorz - Prezes Oddziału Śląskiego PIT
2. Dróżdż Remigiusz - Prezes Oddziału Pomorskiego PIT
3. Gnusowska-Weiss Karolina - Prezes Oddziału Wielkopolskiego PIT
4. Kamiński Jerzy - Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PIT
5. Kondys-Sikora Jolanta - Prezes Oddziału Łódzkiego PIT
6. Ławreniuk Eugeniusz - Prezes Oddziału Podlaskiego PIT
7. Matuszak Jerzy - Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PIT
8. Milik Tadeusz - Prezes Oddziału Mazowieckiego PIT
9. Sikora Ryszard - Prezes Oddziału Małopolskiego PIT
10. Stanek Janusz - Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PIT

      Na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej PIT, które odbyło się 26 maja br. na Skarbnika Polskiej Izby Turystyki wybrano Andrzeja Szafrugę.


Do Naczelnej Komisji Rewizyjnej PIT wybrano 9 członków:
1. Grabia Jarosław
2. Grygier Zdzisław
3. Niechwiedowicz Wiesław
4. Palowski Piotr
5. Prądzyński Grzegorz
6. Śmieszek Wojciech
7. Weintrit Ewa
8. Wysmyk Sławomir
9. Żukowski Mieczysław

      Na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Komisji Rewizyjnej PIT, które również odbyło się 26 maja br. wybrano na Przewodniczącego Mieczysława Żukowskiego. 


      Wszystkim Państwu tak zarówno ustępującym Członkom Rady Naczelnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Prezesom Oddziałów PIT, jak i nowo wybranym Władzom składamy gorące podziękowanie za współpracę oraz wszelką pomoc w podejmowaniu działań zmierzających do uzdrowienia polskiej turystyki.


Z poważaniem,

Józef Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki