PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 27/2008
13.05.2008

      W dalszym ciągu trwają negocjacje w ramach APJC dotyczące zmiany kryteriów finansowych dla agentów IATA w Polsce. Uczestniczy w nich 6 przedstawicieli linii lotniczych, 3 przedstawicieli PIT /Jolanta Kondys-Sikora, Barbara Dziedzic, Paweł Szczepański/ oraz 3 przedstawicieli Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce.

      Poza oficjalnymi spotkaniami na forum APJC odbyło się szereg spotkań roboczych pomiędzy z jednej strony PIT oraz Zrzeszenie Agentów IATA a z drugiej IATA i linie lotnicze. W spotkaniach tych PIT reprezentowali - Jola Kondys-Sikora – Prezes Oddziału Łódzkiego PIT oraz wiceprezesi PIT – Paweł Niewiadomski oraz Grzegorz Prądzyński.

      Linie lotnicze i reprezentujące je IATA wobec upadłości 3 agentów IATA w 2007 roku i poniesionych strat finansowych uznały, że dotychczasowe kryteria nie zabezpieczają ich interesów w dostateczny sposób. IATA zdecydowało o wprowadzeniu nowych kryteriów finansowych, jakie mają spełniać istniejący Agenci oraz nowe biura. Kryteria te opierają się na rezolucji IATA 800F. Jednakże, wprowadzenie tak drastycznych zaostrzeń kryteriów, jakie proponują linie lotnicze doprowadziłoby do trwałej zmiany struktury agentów IATA i eliminację wielu, szczególnie małych agentów z rynku. Na tak daleko idące zmiany w kryteriach finansowych środowisko agentów nie mogło wyrazić zgody.

      Pozycja naszych przedstawicieli została wzmocniona poprzez informacje z ECTAA przekazane przez Pawła Niewiadomskiego. Dzięki tym informacjom uzyskaliśmy obraz szkodowości na rynku europejskim oraz zabezpieczeń w innych krajach Unii. Jednocześnie ECTAA poinformowała nas o ustaleniu z IATA, w świetle którego rezolucja 800F będąca bardzo restrykcyjną, jest tylko wytyczną i dotyczy nowych rynków dla BSP, a nie istniejących, na których zdecydowano się wprowadzić zmiany kryteriów finansowych. Uzyskane dane z ECTAA pozwoliły również wykazać, że rynek agentów IATA w Polsce nie różni się w istotny sposób od innych krajów europejskich i nie ma zwiększonego zagrożenia interesów linii lotniczych ani konieczności wprowadzania aż tak restrykcyjnych kryteriów finansowych.

      Negocjacje trwają - 19.05.08 odbędzie się kolejne spotkanie robocze z szeroką reprezentacją linii, zaś w czerwcu kolejne posiedzenie APJC, które mamy nadzieję zakończy się wypracowaniem kompromisu zadowalającego obie strony.


Z poważaniem,

Jolanta Kondys-Sikora                                    Józef Ratajski
Paweł Niewiadomski                                        Sekretarz Generalny
Grzegorz Prądzyński                                       Polskiej Izby Turystyki