PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 26/2008
09.05.2008

      Polska Izba Turystyki przekazuje informację otrzymaną z Ambasady RP w Zagrzebiu dotyczącą zmiany przepisów odnoszących się do osób małoletnich odwiedzających Chorwację. 

Zgodnie z przepisami chorwackimi osoba małoletnia (poniżej 18 roku życia), której nie towarzyszy opiekun prawny, przekraczając granicę Republiki Chorwacji powinna okazać potwierdzoną notarialnie zgodę opiekuna prawnego zawierającą następujące pozycje:
- dane osobiste opiekuna prawnego,
- cel i okres pobytu w Chorwacji,
- termin pobytu w Chorwacji,
- okres ważności zgody,
- podpis opiekuna prawnego.
Zgoda powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język chorwacki lub angielski.

Wyżej opisana zgoda nie jest wymagana, gdy osoba małoletnia posiada paszport i:
- podróżuje samolotem i dysponuje odpowiednim dokumentem wydanym przez przewoźnika zgodnie ze standardami IATA, lub
- jest wymieniona na liście uczestników wycieczki szkolnej, sporządzonej przez szkołę organizującą wyjazd i przetłumaczonej na język chorwacki lub angielski, lub
- jest wymieniona na liście uczestników imprezy sportowej lub kulturalnej.

Z poważaniem,

Józef Ratajski

Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki