PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 24/2008
28.04.2008

      W związku z nadchodzącym sezonem letnim 2008 zwracamy się do Państwa z prośbą o zweryfikowanie treści Państwa Umowy z klientem pod kątem niezbędnych informacji o ubezpieczeniu.

      Na wielu stronach internetowych znajdujemy umowy uczestnictwa w imprezie , które w żaden sposób nie chronią prawnie Państwa interesów jako organizatorów imprez. Wobec klienta, Organizator turystyki występuje jako UBEZPIECZAJĄCY i ma obowiązek w skuteczny sposób poinformować klienta o zakresie ubezpieczenia, opcjach dodatkowych i wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

      Poinformowanie klienta staje się skuteczne w momencie podpisania odpowiedniej klauzuli o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

      Żeby uniknąć sporów sądowych z klientami przekazujemy Państwu wzór Umowy z Klientem przygotowany przez Biuro Prawne Signal Iduna opatrzony odpowiednią klauzulą , która chroni Państwa przed ewentualnymi roszczeniami klientów w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

      W przypadku zawierania Umów z klientem zbiorowym ( incentive, eventy, pielgrzymki, umowy z zakładami pracy ) należy również umieścić paragraf dotyczący zakresu ubezpieczenia , sum ubezpieczenia z odpowiednią klauzulą o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


Z poważaniem,

Katarzyna Szepczyńska
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych
Signal Iduna Polska TU SA

Józef Ratajski 
Wiceprezes 
Polskiej Izby Turystyki