PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 23/2008
25.04.2008

      Komisja Europejska planuje nieodpłatnie przesłać biurom podróży poster mający na celu informowanie obywateli UE na temat ich praw do opieki konsularnej podczas podróży poza UE. Poster wyjaśnia, że obywatele UE są uprawnieni do tego, by poprosić o pomoc ambasadę/konsulat któregokolwiek z państw członkowskich UE, jeśli żadna ambasada/konsulat ich kraju nie jest dostępna, w następujących sytuacjach:

1/ utrata paszportu,
2/ aresztowanie lub pobyt w więzieniu,
3/ śmierć członka rodziny w kraju nie należącym do UE w trakcie trwania podróży,
4/ w przypadku stania się ofiarą przemocy, agresji, wypadku itp.
5/ potrzeba identyfikacji zwłok członków rodziny w masowych grobach (np. po tsunami lub trzęsieniu ziemi).
6/ repatriacja członków rodziny oraz transport zwłok (istnieją bardzo ścisłe, międzynarodowe zasady – konwencja berlińska, konwencja ze Strasbourga),
7/ transfer osób zatrzymanych.

      Komisja Europejska wyśle postery bezpośrednio (na własny koszt) do biur podróży, członków PIT.
Komisja zamierza zacząć wysyłać postery w maju.

      Informujemy, że przekazane Komisji Europejskiej Państwa dane adresowe będą mogły być użyte jedynie dla celów kampanii i nie powinny zostać wykorzystane przez osoby trzecie. Komisja Europejska to potwierdziła i podkreśliła, że jest ograniczona w tym zakresie przez ścisłe przepisy o ochronie danych.

Jeśli ktoś z Państwa NIE CHCE otrzymać takiego plakatu – prosimy o informację do 30. kwietnia br.

Ponadto informujemy, iż Biuro Wykonawcze PIT dysponuje ulotkami w powyższej sprawie.


Z poważaniem,
Paweł Niewiadomski
Wiceprezes
Polskiej Izby Turystyki