PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 18/2008
17.03.2008

      Polska Izba Turystyki w odpowiedzi na Państwa liczne zapytania uprzejmie informuje, iż planuje zorganizowanie w 2008 roku cyklu szkoleń dla kadry zarządzajacej oraz pracowników branży turystycznej.
      W związku z powyższym przygotowalismy ankietę, majacą na celu zebranie informacji jakimi tematami są Państwo zainteresowani, co pozwoli na dostosowanie oferty szkoleniowej do Państwa potrzeb.
      Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i odsełanie na adres Biura Wykonawczego Polskiej Izby Turystyki: fax: 022 826 55 36, e-mail: bwpit@pit.org.pl.

Z poważaniem,

Maria Kunicka            Józef Ratajski
Dyrektor BW PIT       Wiceprezes PIT