PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 47/2007
17.12.2007

          Obecnie trwa proces ubiegania się przez biura podróży o gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe oraz zawierania umów ubezpieczeń na rzecz klientów.
Towarzyszy temu kontrola przez Urzędy Marszałkowskie obrotów biur stanowiących podstawę ustalenia wysokości tych gwarancji. Kontrola ta często dotyczy zarówno obrotów minionych, jak i przyszłych.
Zdarzają się jednak przypadki złej interpretacji prawa przez Urzędy Marszałkowskie i wymagania od biur podróży zawyżonych gwarancji nie mających pokrycia w obrotach, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów powinny być uwzględniane przy ich ustalaniu.
           W związku z powyższym przypominamy, iż sposób określania wysokości obrotów stanowiących podstawę ustalania wysokości gwarancji określono w § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2005 r.)

           Jednocześnie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie do Polskiej Izby Turystyki wszystkich przypadków, które będą budzić Państwa wątpliwości, dotyczących wysokości gwarancji wymaganych przez Urzędy Marszałkowskie.