PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 44 a/2007
26.11.2007

Polska Izba Turystyki zaprasza wszystkich Członków do skorzystania z doradztwa realizowanego w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”.

Z doradztwa w zakresie m.in. ubiegania się o dofinansowanie projektów w nowym okresie programowania 2007-2013 oraz zarządzania projektem, mogą skorzystać przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz organizacje wspierające rozwój turystyki.

Doradztwo prowadzone jest zarówno w formule grupowej (20 godzin konsultacji), jak i indywidualnej (co najmniej 2 godziny dla jednego uczestnika) i przeznaczone jest dla uczestników szkoleń z komponentu Współpraca Sieciowa.

Doradztwo dla przedsiębiorstw jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje mogą brać w nim udział nieodpłatnie.

Aby dowiedzieć się o szczegółach doradztwa można skontaktować się z Regionalnym Biurem Projektu „Turystyka – wspólna sprawa”:

Podlaskie, tel.: 0 85 744 56 61, e-mail: podlaskie@tws.org.pl

Pomorskie, tel.: 0 58 30 74 244, e-mail: pomorskie@tws.org.pl

Kujawsko-pomorskie, tel.: 0 52 32 00 795, e-mail: kujawsko-pomorskie@tws.org.pl