PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat ECTAA
24.11.2021

 

Szanowni Państwo,

publikujemy komunikat ECTAA dotyczący pilnej konieczności dostosowania i koordynacji działań państw członkowskich w zakresie polityki ochrony zdrowia w podróży.

W związku ze zbliżaniem się sezonu turystycznego, grupa głównych firm i organizacji zrzeszających biura podróży i reprezentujących branżę przewozów pasażerskich, w tym organizacja ECTAA, ponownie wzywa kraje członkowskie do lepszej koordynacji i dostosowania stosowanych polityk dotyczących ochrony zdrowia i podróży, w celu uniknięcia konieczności ponownego ograniczania swobody podróżowania po Europie.


Bruksela, 22 listopada 2021.

Niektóre kraje ponownie wprowadzają ograniczenia podróżowania obywateli. Jednak zgodnie z komunikatem wydanym przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w obecnej sytuacji epidemicznej wprowadzanie ograniczeń dla podróży nie jest skutecznym sposobem redukcji transmisji wirusa, zmniejszania hospitalizacji czy liczby zgonów. Biorąc pod uwagę fakt, że zaszczepionych zostało już 76,6% dorosłej populacji Unii Europejskiej, a transmisja jest wysoka w większości państw członkowskich UE, środki zmierzające do ograniczania możliwości przekraczania granic nie przyczynią się do poprawy zdrowia publicznego, ale w dużym stopniu wpłyną negatywnie na lokalną gospodarkę oraz w szczególności na branżę turystyczną i przewozów pasażerskich, która już znacząco ucierpiała.


W dniu dzisiejszym grupa głównych firm i organizacji zrzeszających biura podróży wydała oświadczenie, w którym ponownie domaga się wdrożenia w Europie wspólnego modelu postępowania, opartego o:
• Indywidualne podejście do ryzyka i jego oceny, zamiast podejścia „kraj-do-kraju”;
• Przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie kwalifikowalności oraz harmonogramu dawek przypominających w celu przedłużenia ważności szczepień;
• Aktualizacja i dostosowanie polityk i ograniczeń dotyczących podróży, przede wszystkim w odniesieniu do uznanych szczepionek, okresu ważności testów i szczepień, akceptacji testów antygenowych itp.


Paweł Niewiadomski, prezydent ECTAA powiedział: „Zdaniem ECDC, ograniczanie możliwości podróży osobom w pełni zaszczepionym nie ma wpływu na zdrowie publiczne. Apelujemy do decydentów o przyjęcie wspólnego dla całej Unii Europejskiej stanowiska dotyczącego ograniczeń swobody podróżowania i polityk ochrony zdrowia publicznego, opartego o korzyści i zasady proporcjonalności podjętych środków do istniejących zagrożeń.”


Pełen tekst oświadczenia znajduje pliku poniżej.

 

Pliki do pobrania