PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

PIT interweniuje w sprawie PFR u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
04.06.2020

Polska Izba Turystyki zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza z apelem o podjęcie działań usprawniających korzystanie z Tarczy Finansowej PFR przez przedsiębiorców turystycznych.

Za główne problemy PIT uznaje nieprawidłowe ujmowanie obrotów gospodarczych dla podmiotów niebędących podatnikami VAT oraz podatnikami VAT rozliczającymi się w procedurze VAT-marża oraz interpretowanie przez system posiadanej przez płatnika nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne jako zaległości, powodujące notoryczne odrzucanie wniosków mimo spełnienia warunków uzyskania subwencji. Błędy te prowadziły oraz nadal prowadzą do odrzucania wniosków lub uzyskania przez wnioskodawców pomocy niższej niż oczekiwana.

Dodatkowo zwrócono uwagę, że wyniku stosowania bankowości elektronicznej przy składaniu wniosków znacząca ich część wniosków, a prawdopodobnie nawet większość, została złożona w oparciu o nieprawidłową reprezentację, która wynikała z niezawinionego przez przedsiębiorców sposobu ukształtowania procedury składania wniosków. Może to potencjalnie stanowić przyczynę konieczności zwrotu subwencji jako nienależnej i przyznanej na podstawie nieprawdziwego oświadczenia o prawie jednoosobowej reprezentacji wnioskodawcy.