PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Pracujemy nad wytycznymi dotyczącymi obozów i kolonii w kraju
08.05.2020

Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży,

W dniu dzisiejszym odbyło się videospotkanie Pana Ministra Andrzeja Guta-Mostowego z Panią Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeną Machałek w temacie przygotowań do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pani minister potwierdziła, że nie ma na dzień dzisiejszy „blokady” organizacji wypoczynku, ale jakakolwiek rekomendacja dotycząca organizacji wymaga zajęcia stanowiska przez Ministra Zdrowia.

Dyrektor Departamentu Turystyki Rafał Szlachta zapewnił podczas spotkania, że w najbliższych dniach Ministerstwo Rozwoju dopracuje projekt wytycznych i skonsultuje go z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Po akceptacji MEN projekt zostanie przedstawiony Ministrowi Zdrowia.

Podstawą opracowania wytycznych jest dokument opracowany przez zespół pracujący pod moim kierownictwem w składzie: Krzysztof Maziński – BUT (PITM, PIT), Teresa Wilk – Jaworzyna Tour (PIT), Paweł Sławiński – ATAS (PIT), Bogdan Zwoliński – Konsorcjum: Almatur-Wonderlands (PIT), Paweł Byliński ¬¬– HaloMazury (PIT), Piotr Wiktorko – Polan-Travel (PITM, PIT). Wszystkim członkom zespołu dziękuję za zaangażowanie.

Mam nadzieje, że w najbliższych dniach wszyscy (organizatorzy, gestorzy bazy, rodzice uczestników) będziemy znali wytyczne w zakresie warunków jakie trzeba spełnić, by kolonie i obozy mogły się odbyć i by były bezpieczne dla uczestników i kadry. Jesteśmy w ramach doprecyzowania wytycznych w kontakcie roboczym ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, działającego wspólnie z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi nad wytycznymi dla organizacji wypoczynku niekomercyjnego, aby wprowadzane rozwiązania były spójne.

Mam nadzieję, że przekazana przeze mnie informacja da Państwu promyk nadziei. Osobiście jestem przekonany, że jako branża jesteśmy w stanie zorganizować bezpieczny wypoczynek dla tych wszystkich, którzy tak bardzo od nas tego oczekują. W załączeniu przekazuję jedynie pismo przewodnie do złożonego dzisiaj projektu, jednak aby nie wprowadzać zamieszania, proszę abyśmy poczekali na decyzje w jakim ostatecznym kształcie i czy dokument zostanie zatwierdzony przez GIS.

Andrzej Kindler

Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki