PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Nowe przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych
29.10.2019

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy powołujące Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), które nakładają na spółki nowe obowiązki. Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, które nie są notowane na giełdzie będą musiały za pośrednictwem strony internetowej podać: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. 

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która tak naprawdę sprawuje faktyczną kontrolę nad spółką. Rejestr ma za zadnie przeciwdziałać "praniu brudnych" pieniędzy oraz wpływać na bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego. Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października mają 6 miesięcy na przesłanie informacji do rejestru, natomiast Spółki zarejestrowane po tej dacie na zgłoszenie do CRBR mają tylko 7 dni.

Zgłoszenia do CRBR dokonują osoby uprawnione do reprezentacji spółki i musi zostać ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Obowiązek ten będzie dotyczył blisko 500 tysięcy Spółek, a rejestr znajduje się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/ Wprawdzie na spełnienie tego obowiązku jest aż pół roku, należy pamiętać, że w rzeczywistości systemy komputerowe lubią się zawieszać, kolejki w urzędach lubią się przedłużać, a osoby uprawnione do reprezentacji spółki są czasami trudno dostępni. Warto więc dopilnować wpisu jak najszybciej. O działaniu rejestru informują także media, wskazując również na wiele wątpliwości:

https://innpoland.pl/155561,centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-crbr-nowy-rejestr-dla-biznesu

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1434744,centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-spolka.html

https://www.money.pl/gospodarka/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-juz-dziala-czas-na-rejestracje-do-13-kwietnia-2020-6435432203601537a.html

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/rusza-crbr-centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych/mk9eqjh

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-crbr-co-to-jest-kogo-dotyczy,977596.html

https://www.rp.pl/Firma/310109912-Centralny-Rejestr-Beneficjentow-Rzeczywistych-od-13-pazdziernika-2019-r.html

Informacja została przekazana dzięki Konfederacji Lewiatan