PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Planuj bezpieczne wakacje!
22.11.2017

Planując wyjazd wakacyjny warto połączyć atrakcyjność i bezpieczeństwo. Rezerwując imprezę turystyczną w legalnie działającym biurze podróży zapewniasz sobie:


1. Bezpieczeństwo finansowe – Całość Twojej wpłaty na poczet imprezy turystycznej jest ustawowo zabezpieczona przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki. Masz też pewność, że bez względu na okoliczności leżące po stronie organizatora, nie poniesiesz dodatkowych kosztów powrotu do kraju

2. Opieka w nieprzewidzianych wypadkach – Bez względu na okoliczności nie jesteś sam za granicą. Jesteś pod opieką rezydenta lub pilota turystycznego, zawsze możesz liczyć na pomoc organizatora swojej imprezy turystycznej

3. Zdrowie i pomoc medyczna jest priorytetem - Organizator Twojej imprezy turystycznej zawsze gwarantuje Ci ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

4. Dostęp do informacji - To organizator twojej imprezy turystycznej jest ustawowo zobowiązany do przekazania Ci ogólnych informacji dotyczących przepisów paszportowych i wizowych. Dobrze mieć pewność, że żadnych informacji nie przeoczysz


Ludzie podróżowali od wieków i zawsze podróże wiązały się z pewnymi obawami turystów. Dziś możesz wybierać te bezpieczniejsze opcje podróżowania. Wybieraj imprezy turystyczne oferowane przez legalnie działające biura podróży. Sprawdź organizatora w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych . Planuj bezpieczne wakacje!

Więcej informacji w biurach z certyfikatem Polskiej Izby Turystyki oraz na www.pit.org.pl