PIT - Polska Izba Turystyki

 Oddziały

 

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Oddział:
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddziały

» Start » Oddziały
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
ul.Marszałkowska 9/15 lok.29, 00-626 Warszawa
tel. 698 400 088
email: biuro@pit.org.pl
mapa

 Aktualności z oddziałów

 • Pożegnanie
  10.03.2020

  W dniu 6 marca pożegnaliśmy na Cmentarzu Południowym Kolegę Janka Pawlaka. Działacz społeczny, państwowy i gospodarczy. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktywny działacz ruchu młodzieżowego, był m.in. przedstawicielem Polski w Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie, w przedstawicielstwie PBP Orbis w Kolonii (RFN), pełnił szereg funkcji w aparacie politycznym i państwowym, był m.in. sekretarzem CRZZ, wiceprzewodniczącym Głównego Komitetu Turystyki, prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hotele Warszawskie Syrena. Aktywnie działał w organizacjach turystycznych i hotelarskich, pełniąc kierownicze funkcje w Polskim Zrzeszeniu Hoteli i Polskiej Izbie Turystyki. Nauczyciel akademicki - wykładowca w wyższych szkołach turystyczno —hotelarskich. Człowiek wielu zalet, niezwykłej prawości i życzliwości, zachowamy Go w pamięci i pozostaniemy wdzięczni losowi za lata wspólnej z nim drogi , współpracy i przyjaźni.

  W dniu 1 marca zmarł Adam Doliński. Historyk sztuki, znawca i miłośnik teatru, jeden z organizatorów i współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków (STS) w Warszawie. Z działalnością turystyczną związał się w czasach pierwszych wyjazdów STS-u na tourne zagraniczne, których był organizatorem i inicjatorem w Biurze Wczasów Podróży i Turystyki Rady Naczelnej ZSP (późniejszy Almatur). Był jednym z twórców nowoczesnego modelu turystyki akademickiej, w szczególności zagranicznej – przyjazdowej i wyjazdowej. Pełnił funkcję m.in. wicedyrektora BPiT Almatur ds. zagranicznych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy i działalności społecznej w turystyce, pracował m.in.w centralnej administracji turystycznej (GKKFiT), w biurach podróży, w Centralnym Ośrodku Informacji Turystycznej, w polskich przedstawicielstwach zagranicznych w Pradze i Berlinie. Był uznanym ekspertem i znawcą problemów informacji i reklamy turystycznej, dziennikarzem i publicystą podejmującym nie tylko tematyką turystyczną. Jego doświadczenie, wiedza i kwalifikacje zawodowe były doceniane i wykorzystywane w kształceniu kadr dla turystyki i hotelarstwa jako wykładowcy – nauczyciela akademickiego. Był życzliwym i serdecznym kolegą, przyjacielem, współpracownikiem i sprawiedliwym szefem. Pozostanie w nas we wdzięcznej pamięci jako niezwykle wartościowy i prawy człowiek.

  Przyjaciele i koledzy branży turystycznej.

 • Przedstawiciel PIT w nowo powołanym Zespole do spraw Turystyki Wiejskiej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  05.02.2020

  30 stycznia 2020 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Turystyki Wiejskiej.

  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw, instytucji, a także organizacji z branży turystycznej. Ekspertem uczestniczącym w pracach Zespołu z ramienia Polskiej Izby Turystyki jest dr Andrzej Górski, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego PIT.

  Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołu zatwierdzili Regulamin oraz Plan Działania, którego kluczowymi zagadnieniami będą m.in.:

   kompetencje i profesjonalizm kadry obsługującej ruch turystyczny na obszarach wiejskich;

   wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej ze środków krajowych i unijnych;

   promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki na rynku krajowym i zagranicznym;

   innowacje i nowe technologie mające wpływ na rozwój produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki;

   założenia do opracowania ustawy o agroturystyce;

   budowa rozpoznawalnej marki turystyki wiejskiej w Polsce.

  Wnioski i rekomendacje z dyskusji nad zagadnieniami pozwolą ocenić kondycję turystyki wiejskiej w Polsce i posłużą do aktualizacji dokumentu operacyjnego określającego jej rozwój.

 • Oddział Mazowiecki na warsztatach networkingowych WOT
  06.12.2019 5 grudnia 2019 roku Oddział Mazowiecki uczestniczył w warsztatach networkingowych zorganizowanych przez Warszawską Organizację Turystyczną dla swoich członków. Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjnym przy Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji prezes WOT, pani Barbary Tutak na temat głównych działań i projektów stowarzyszenia. Następnie przedstawiciele Centrum Nauki Kopernik opowiedzieli o planowanych obchodach 10-lecia instytucji w 2020 roku. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do spotkań stolikowych.
 • Wyjazd studyjny do Chorwacji
  06.11.2019

  Na zaproszenie regionu Kvarner, przy współpracy Wspólnoty Turystycznej Chorwacji – przedstawicielstwa w Polsce, Oddział Mazowiecki zorganizował w dniach 23-26 października 2019 roku wyjazd studyjny do Chorwacji dla touroperatorów, agencji turystycznych i organizatorów MICE. W wyjeździe udział wzięło 14 przedstawicieli biur z Mazowsza, Śląska oraz Warmii i Mazur.

  Program wyjazdu był bardzo różnorodny: uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z atrakcjami turystycznymi regionu Kvarner , wyspy Krk, a przede wszystkim z bazą hotelową miast: Novo Vinodolski, Malinska, Krk, Opatija i Rijeka oraz możliwościami organizacji konferencji i turystyki MICE dla grup tematycznych i biznesowych w bazie hotelowej Opatija. Grupie został też przedstawiony plan obchodów Rijeka 2020 - Europejskie Miasto Kultury. Podczas spotkań z partnerami z regionu Kvarner omówiono problemy polskich touroperatorów dotyczące organizacji transportu oraz wskazano dalsze kroki rozszerzenia działalności portu lotniczego Rijeka/Krk. To bardzo ważne dla polskich organizatorów wyjazdów wypoczynkowych i biznesowych, którzy oczekują wsparcia regionu Kvarner w organizacji stałych lotów liniowych z Polski, a nie tylko lotów czarterowych, których ryzyko finansowe sami ponoszą! Uczestnicy wnioskowali także o zwiększenie ilości transferów z lotniska Rijeka/Krk do największych miast w regionie Kvarner: do miast wypoczynkowych na wyspie Krk, do Novo Vinodolski i Crkvenica, ale przede wszystkim do Opatiji, których w poprzednim sezonie nie było ( są organizowane jedynie transfery do centrum Rijeki).

 • Członkowie Oddziału Mazowieckiego PIT szkolili się z technik sprzedaży
  13.06.2019

  W dniu 12 czerwca 2019 roku Oddział Mazowiecki PIT zorganizował dla swoich członków szkolenie sprzedażowe pt.: „Wzrost sprzedaży wycieczek”. Warsztaty poprowadził Krzysztof Adamski, doświadczony trener, doradca klienta i manager z SalesBrain Polska Sp. z o.o.