PIT - Polska Izba Turystyki

Dla członków PIT

Login:

Hasło:
 

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Lista członków

» Start » Lista członków » Fundacja T-OFFICE DLA TURYSTYKI
Nazwa: Fundacja T-OFFICE DLA TURYSTYKI
Rok założenia: 2016
Adres: ul. Dekabrystów 41/906
42-217 Częstochowa
Województwo: Śląskie
Oddział PIT: O/Śląski
Forma: Inne
Telefon: 887 766 888
Fax:
WWW: www.tofundacja.com
E-mail: biuro@tofundacja.com
Gadu-Gadu: ---
Skype: ---

  Fundacja T-OFFICE DLA TURYSTKI powstała w kwietniu 2016 roku. Naszym mottem są słowa Hansa Chrystiana Andersena „Kto podróżuje, ten dwa razy żyje”. Fundację stworzyli pasjonaci turystyki dla innych pasjonatów turystyki – takich, którzy (z różnych względów) nie mają możliwości swobodnego podróżowania, zwiedzania, poznawania oraz wypoczywania. Mamy tu na myśli w szczególności seniorów, osoby niepełnosprawne oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub objęte opieką zastępczą: instytucjonalną bądź rodzinną.

  Fundacja T-OFFICE DLA TURYSTKI opiera swoją działalność na Statucie, który mówi między innymi o:
  1) promowaniu krajowych zasobów turystycznych,
  2) prowadzeniu działań promocyjnych w obszarze turystyki europejskiej,
  3) krzewieniu turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży,
  szerzeniu kultury turystyki i zapoznawaniu się z wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa i wypoczynku,
  4) aktywizacji osób starszych i wykluczonych społecznie poprzez umożliwianie im uczestnictwa w imprezach turystycznych,
  5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w sektorze usług turystycznych,
  6) wieloaspektowym propagowaniu turystyki, również w zakresie zdrowotnym,
  7) promocji i organizacji wolontariatu,
  8) promocji kultury i sztuki,
  9) ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
  Pełny tekst Statutu jest dostępny pod adresem http://www.t-office.com.pl/aktualnosci/statut-fundacji.pdf